Arter andre har vært behjelpelig med å avklare/bestemme:

 Øyvind Weholt - ØW (B) = via bilder og beskrivelse, samt (M) = mikroskopering
 Per Marstad - PM (B) = via bilder og beskrivelse, samt (M) = mikroskopering
 Tove Hafnor Dahl - THD (B) = via bilder og beskrivelse
 Klaus Høyland - KH (B) = via bilder og beskrivelse
 Ingvild Rokseth - IR (B) = via bilder og beskrivelse
 Harri Kivistø - HK (B) = via bilder og beskrivelse
 Edvin Johannesen - EJ (B) = via bilder og beskrivelse, samt (M) = mikroskopering
 Arne Aronsen - AA (B) = via bilder og beskrivelse, samt (M) = mikroskopering
 Kjell Magne Olsen - KMO (B) = via bilder og beskrivelse
 Leif Ryvarden - LR (M) = mikroskopering
 Anton Hausknecht - AH (M) = mikroskopering
 Philippe Clowez - PC (B) = via bilder og beskrivelse
 
Kjersti Marielle W Sæbø - KS (B) = via bilder og beskrivelse
 Trond Schumacher - TS = Bistått med sekvensering
 Per Vetlesen - PV (M) = mikroskopering

 ? = Usikker på hvem som bisto med denne arten

Roy Kristiansen - RK (M) = mikroskopering  
Hans Myhre - HM (B) = via bilder og beskrivelse
Eva Weme - EW (B) = via bilder og beskrivelse
Berit Nybakk - BN (B) = via bilder og beskrivelse
Siri Kvingedal - SK (B) = via bilder og beskrivelse
Even W. Hanssen - EWH (B) = via bilder og beskrivelse
Leif Ørstadius - LØ (M) = mikroskopering
Henry Beker - HB (B) = via bilder og beskrivelse
Tor Erik Brandrud - TEB (B) = via bilder og beskrivelse
Andreas Krogevoll Svensen - AKS (B) = via bilder og beskrivelse
Jørn Langbråten - JL (B) = via bilder og beskrivelse
Nicolas Van Vooren - NVV (B) = via bilder og beskrivelse
Katriina Bendiksen - KB (M) = mikroskopering
Arnor Gullanger - AG (B) = via bilder og beskrivelse

Alle artene er funnet i Norge, og fotografert i sitt naturlige miljø.
Står det ? bak et artsnavn, betyr det at sopper.no eller bestemmeren/tipseren er usikker på om dette er riktig art.

sopper.no garanterer ikke for at alle vitenskapelige eller norske navn til enhver tid er riktige. 
Artsnavn kan endres, og nettstedet vil så langt det er mulig holde seg oppdatert.
  
Artenes navn er vurdert etter Norske soppnavn 4. utgave 2011, og Artsdatabankens rødliste for 2015

 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X

Oppdatert 19. juni 2021

A    

Tipset om/bestemt av:

Agaricus abruptibulbus  2  3  4  5  6  7  8   Sekvensert ØW (M)
Agaricus arvensis  2  3 Åkersjampinjong Sekvensert ØW (M)
Agaricus atlanticus?  2   Sekvensert. Ny for Norden 2014 ØW (M)
Agaricus augustus

Kongesjampinjong

 

PM (B)

Agaricus bernardii  2 Veisjampinjong   ØW (M)
Agaricus chionodermus ss. Parra.  2  3  4  5  6  7  8   Sekvensert. Ny for Norge 2015 ØW (M)
Agaricus crocodilinus  2  3 Kjempesjampinjong   ØW (M)
Agaricus cupreobrunneus  2  3  4  5  6 Kopperbrun sjampinjong Sekvensert. Sjelden. Status ØW (M)
Agaricus fissuratus  2  3  4   Sekvensert. Ny for Norge 2014 ØW (M)
Agaricus friesianus  2  3   Sekvensert. Sjelden ØW (M)
Agaricus gemellatus  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   Sekvensert. Ny for Norge 2014 ØW (M)
Agaricus indistinctus  2  3   Sekvensert. Ny for Norge 2017 ØW (M)
Agaricus langei  2  3  4  5  6  7  8 Stor blodsjampinjong   ØW (B)+(M)
Agaricus pallens  2  3  4   Sekvensert. Ny for Norge 2014 ØW (M)
Agaricus porphyrocephalus  2  3  4  5  6  7  8   Sekvensert. Ny for Norge 2014 ØW (M)
Agaricus summensis  2  3  4   Sekvensert. Ny for Norge 2015 ØW (M)
Agaricus sylvaticus  2  3  4 Blodsjampinjong    
Agaricus xanthodermus  2 Giftsjampinjong Funnet på Kråkerøy i Fredrikstad ØW (M)
Agrocybe praecox (A.cf acericola)  2  3     ØW (M)
Agrocybe elatella  2  3 Myråkersopp   ØW (M)
Agrocybe dura  2 Hvit åkersopp  

ØW (M)

Agrocybe pediades var. cinctula  2  3  4  5  6   Sjelden ØW (M) + (B)
Agrocybe pediades  2  3 Blek åkersopp   PM (B)
Agrocybe pediades var. pediades  2  3  4  5     ØW (M)
Agrocybe praecox  2  3  4 Våråkersopp    
Agrocybe rivulosa  2  3  4   Sjelden. 3. funnet i Norge ØW (M)
Albatrellus confluens Franskbrødsopp    
Albatrellus ovinus Fåresopp    
Aleurodiscus amorphus  2 Narreskål  

PM (B)

Alloclavaria purpurea Gråfiolett køllesopp Status  
Alnicola amarescens  2  3 Vårbrunhatt   ØW (M)
Alnicola badiolateritia  2  3   Ny for Norge 2014
Sekvensert 2018
ØW (M)
Alnicola umbrina  2   Sekvensert 2020 ØW (M)
Auleria aurantia Oransjebeger    
Amanita arctica  2  3 Hvit kamfluesopp Sekvensert ØW (M)
Amanita battarrae Sonet kamfluesopp    
Amanita citrina Gul fluesopp   ØW (B)
Amanita coryli  2  3   Sekvensert. Ny for Norge 2019 ØW (M)
Amanita crocea Gul kamfluesopp   ØW (B)
Amanita excelsa  2  3  4 Grå fluesopp   ØW (B) 3-4
Amanita excelsa f. excelsa  2  3     ØW (M)
Amanita fulva  2  3 Brun kamfluesopp    
Amanita muscaria var. muscaria Rød fluesopp    
Amanita muscaria. var. regalis  2  3 Brun fluesopp    
Amanita olivaceogrisea  2  3  4  5  6   Sjelden. Funn nr. 2 i Norge da den ble funnet ØW (B)+(M) 4
Amanita pantherina  2 Panterfluesopp    
Amanita phalloides  2 Grønn fluesopp    
Amanita porphyria  2  3  4  5 Svartringfluesopp    
Amanita rubescens  2 Rødnende fluesopp    
Amanita sp. nov?  2   Sekvensert. Uncultured ØW (M)
Amanita submembranacea  2 Oliven kamfluesopp   ØW (B)
Amanita vaginata  2  3 Grå kamfluesopp   ØW (B)
Amanita vaginata f. alba  2  3 Grå kamfluesopp. Hvit form   ØW (B)+(M)
Amanita virosa Hvit fluesopp    
Ampulloclitocybe clavipes  2 Klubbetraktsopp   ØW (B) 2
Antrodia heteromorpha  2  3 Granhvitkjuke   EW (B)1-2 PM, og LR 3
Antrodia serialis? Rekkekjuke   THD (B)
Antrodiella serpula  2 Vortekjuke Sjelden  
Arcyria affinis  2  3     PV (M)
Arcyria cinerea Grått sukkerspinn   PV (B)
Arcyria denudata  2 Skarlagenssukkerspinn   PV (M)
Arcyria incarnata?  2 Sukkerspinn   EJ (B)
Arcyria obvelata  2 Girlanderspinn   JL (B)
Arrhenia auriscalpium  2 Ørehatt Sjelden ØW (M)
Arrhenia cf. epichysium  2   Ikke avklart ØW (M)
Arrhenia velutipes Dunnavlesopp   ØW (M)
Arrhenia obscurata Heinavlesopp   ØW (M)
Arrhenia onisca Sotnavlesopp   ØW (M)
Arrhenia retiruga Småmosekantarell    
Arrhenia rustica  2 Jordnavlesopp   ØW (M)+(B)
Armillaria borealis  2 Skoghonningsopp    
Armillaria cepistipes  2  3 Hagehonningsopp   ØW (B) 1
Armillaria lutea  2  3 Klubbehonningsopp    
Artomyces pyxidatus  2  3 Begerfingersopp   PM (B)
Ascocoryne cylichnium?  2  3  4 Fiolbeger    
Ascocoryne sarcoides Søskenfiolbeger    
Ascotremella faginea Gelépute   PM (B)
Asterophara lycoperdoides  2 Brun snyltehatt

Sjelden

ØW (B)

Asterophara parasitica  2  3 Silkesnyltehatt    
Atractosporocybe inornata Ribbetraktsopp   ØW (M)
Auriscalpium vulgare Konglepiggsopp    
       
B    

Toppen

Baeospora myosura  2 Konglemyldrehatt   ØW (M) 2
Badhamia utricularis  2  3 Drueslim   IR (B)
Bankera fuligineoalba  2 Lurvesøtpigg    
Bankera violascens  2  3  4  5 Knippesøtpigg   PM (B)
Bisporella citrina Gult dvergbeger    
Bjerkandera adusta  2  3 Svartrandkjuke   PM (B)+LR (B) 2 og 3
Blasiphalia pseudogrisella  2 Flekkmosesopp   ØW (M)
Bolbitius coprophilus  2  3  4  5  6  7   Meget sjelden. Egentlig en drivhusart! ØW (M)
Bolbitius reticulatus  2  3 Lilla halmsopp   ØW (M) og (B)
Bolbitius titubans  2 Halmsopp    
Bolbitius vitellinus?  2  3   Sekvensert ØW (M)
Boletopsis leucomelaena  2  3 Grangråkjuke Status  
Boletus edulis  2  3 Steinsopp    
Boletus luridus  2  3  4  5 Ildrørsopp  

ØW (B) 4-5

Boletus pinophilus  2  3  4 Rødbrun steinsopp    
Boletus reticulatus  2 Bleklodden steinsopp    
Boletus subappendiculatus Messingrørsopp   ØW (M)
Bovista furfuracea?  2 Dvergrøyksopp    
Buchwaldoboletus lignicola  2  3 Stubberørsopp Meget sjelden. Status  
Bulgaria inquinans  2  3 Svart gelébeger    
Byssonectria terrestris  2  3 Oransje elgbeger   PM (B) 1+2
       
C    

Toppen

Caloboletus calopus  2  3 Besk rørsopp    
Calocera cornea  2 Dverggaffel    
Calocera furcata? Grandverggaffel    
Calocera viscosa Gullgaffel    
Calocybe gambosa Vårfagerhatt    
Caloscypha fulgens  2  3 Fagerbolle Sjelden.  
Calycellina populina   Ny for Norge 2014
Den andre arten er Trichophaea gregaria
EJ (M)
Cantarellula umbonata  2 Navletraktsopp   PM (B)
Cantharellus cibarius  2 Kantarell    
Cantharellus pallens Blek kantarell    
Catathelasma imperiale  2  3  4 Keisersopp    
Ceratiomyxa fruticulosa  2  3 Slimhorn   PM (B)
Ceriporia purpurea  2 Purpurkjuke Funnet etter tips PM (B)
Cerrena unicolor Labyrintkjuke   THD (B)
Chalciporus piperatus Pepperrørsopp    
Cheilymenia spp  2   Umoden RK (M)
Cheilymenia cf. theleboloides     ØW (M)
Cheilymenia stercorea? Stjernegulløye   ØW (B)
Cheimonophyllum candidissimum Snømusling   ØW (B)
Chlorencoelia versiformis Olivenbeger    
Chlorociboria aeruginascens?  2 Småsporet grønnbeger    
Chlorophyllum rhacodes Rødnende parasollsopp    
Chondrostereum purpureum Sølvglanssopp   THD (B)
Chroogompus rutilus Rabarbrasopp    
Chrysomphalina chrysophylla  2  3 Gullmosehatt    
Chrysomphalina grossula  2  3 Gulgrønn navlesopp   ØW (M)
Ciboria batschina  2  3 Eikenøttbeger    
Ciboria caucus?  2 Raklebeger    
Ciboria conformata  2   Sjelden ØW (B)
Ciboria coryli  2 Hasselraklebeger   ØW (M)
Ciboria sp.  2  3 Raklebegere    
Clavariadelphus fistulosus var. contortus     BN (B)
Clavariadelphus ligula Liten klubbesopp    
Clavariadelphus pistillaris Stor klubbesopp    
Clavariadelphus truncatus Granklubbesopp    
Clavaria argillacea  2  3 Torvkøllesopp    
Clavaria falcata  2 Hvit køllesopp    
Clavaria fragilis Tuekøllesopp   ØW (B)
Clavaria rosea  2  3 Rosakøllesopp Sjelden. Status ØW (B)
Clavaria zollingeri  2 Fiolett greinkøllesopp Status  
Clavulina cinerea  2  3  4  5  6 Grå fingersopp 1-4 oppdaget av IR ØW (B) 5-6
Clavulina coralloides Kamfingersopp    
Clavulina rugosa  2 Rynkefingersopp    
Clavulinopsis corniculata  2  3  4  5 Gul småfingersopp   PM (B) 1-2 og ØW (B) 5
Clavulinopsis helvola  2 Gul småkøllesopp   ØW (B) 2
Clavulinopsis laeticolor  2 Rødgul småkøllesopp   EJ (M)
Clavulinopsis luteoalba? Blektuppet småkøllesopp    
Climacocystis borealis  2 Vasskjuke   THD (B)
Climacodon septentrionalis Trappepiggsopp Status THD (B)
Clitocybe amarescens  2  3  4 Besk traktsopp Sjelden. Status ØW (M) 3-4
Clitocybe amarescens var. nitrophila  2     ØW (B)
Clitocybe candicans var. candicans Krittraktsopp   ØW (M)
Clitocybe diatreta  2 Rosa traktsopp   ØW (M)
Clitocybe ditopus  2  3 Meltraktsopp   ØW (M) 3
Clitocybe fragrans  2  3 Hvit anistraktsopp   PM (B) 1
Clitocybe marginella  2  3 Isabellatraktsopp Sjelden ØW (M)
Clitocybe metachroa Grå traktsopp   ØW (B)
Clitocybe nebularis  2 Puddertraktsopp    
Clitocybe obsoleta  2  3   Sekvensert. Ny for Norge 2018 ØW (M)
Clitocybe odora Grønn anistraktsopp    
Clitocybe odora var. alba  2     ØW (M)
Clitocybe phyllophila  2  3 Løvtraktsopp   ØW (B)
Clitocybe rivulosa  2 Lumsk traktsopp    
Clitocybe sinopica  2 Maitraktsopp   PM (B)
Clitocybe vibecina  2  3  4 Grå meltraktsopp 4 er sekvensert ØW (M) 1-2 og 4 (B) 3
Cliopilus prunulus Melsopp    
Collybia cirrhata  2  3  4  5 Snylteflathatt   ØW (M)
Collybia tuberosa  2  3  4  5 Gulknollflathatt    
Coltricia cinnamomea  2 Kanelsandkjuke Sjelden. Status  
Coltricia perennis Sandkjuke    
Comatricha nigra  2 Knappenålsslim   EJ (B) 1
Coniphora puteana? Kjellersopp   HK (B)
Conocybe albipes Hvit kjeglesopp    
Conocybe albipes var. albipes  2     ØW (M)
Conocybe anthracophila var. anthracophila  2  3     ØW (M)
Conocybe anthracophila var. ovispora  2  3  4  5  6  7  8   Sjelden. Få funn i Norge ØW (M)
Conocybe apala  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   Nr. 5 er sekvensert ØW (M) og (B)
Conocybe brachypodii  2     AH og ØW (M)
Conocybe brunneidisca  2  3  4  5  6  7     ØW (M)
Conocybe bulbifera  2  3   Sekvensert. Ny for Norge 2017 ØW (M)
Conocybe fuscimarginata  2      
Conocybe fimetaria  2  3  4  5   Ny for Norge 2012 ØW (M)
Conocybe hornana var. hornana  2  3  4  5  6   Sjelden ØW (M)
Conocybe incarnata  2   Sjelden. Få funn i Norge ØW (M)
Conocybe juniana  2  3   Sekvensert ØW (M)
Conocybe juniana var. juniana  2  3  4  5  6  7  8     ØW (M)
Conocybe juniana var. subjuncta     ØW (M)
Conocybe inocybeoides  2   Ny for Norge 2013 ØW (M)
Conocybe macrospora  2  3  4     ØW (M)
Conocybe magnispora  2  3  4  5   Sjelden. Få funn i Norge ØW (M)
Conocybe merdaria  2  3  4  5   Sjelden. 2 funn i Norge ØW (M)
Conocybe mesospora  2  3   Sjelden. Få funn i Norge ØW (M)
Conocybe microrrhiza var. tetraspora  2   Sjelden. Få funn i Norge ØW (M)
Conocybe moseri var. bisporigera  2  3   Sjelden. Få funn i Norge ØW (M)
Conocybe pubescens  2  3  4 Dunkjeglesopp   ØW (M)
Conocybe pulchella  2  3     ØW (M)
Conocybe pulchra  2  3   Sjelden. Sekvensert ØW (M)
Conocybe rickeniana  2  3  4 Kastanjebrun kjeglesopp   ØW (M)
Conocybe rickenii  2  3  4  5  6  7     ØW (M)
Conocybe sienophylla  2  3  4   Sjelden ØW (M)
Conocybe siliginea  2  3  4     ØW (M)
Conocybe singeriana  2  3  4  5  6  7     ØW (M) 1-4
Conocybe cf. microcephalus  2  3   Sekvensert ØW (M)
Conocybe subpallida  2  3   Sjelden ØW (M)
Conocybe subpubescens  2  3  4     ØW (M)
Conocybe tenera  2  3  4   Sekvensert ØW (M)
Conocybe velutipes var. velutipes  2     ØW (M)
Conocybe watlingii  2  3  4  5  6   Sjelden ØW (M)
Coprinellus amphithallus  2  3   Sjelden. 2. funnet i Norge ØW (M)
Coprinellus angulatus  2 Bålblekksopp   ØW (B)
Coprinellus bisporus  2  3  4 Leirgul blekksopp Sjelden ØW (M)
Coprinellus congregatus  2  3  4  5  6   Sjelden ØW (M)
Coprinellus curtus  2  3 Stutt blekksopp Sjelden. Sekvensert ØW (M)
Coprinellus disseminatus  2  3 Stubbeblekksopp    
Coprinellus domesticus  2  3 Vedblekksopp   ØW (M)
Coprinellus ephemerus  2 Nattblekksopp   ØW (M)
Coprinellus flocculosus  2  3  4     ØW (M)
Coprinellus fuscocystidiatus  2  3  4   Tredje funnet i verden 2015 ØW (M)
Coprinellus heterosetulosus  2  3  4  5     ØW (M)
Coprinellus cf. heterothrix  2   Ny for Norge 2014 ØW (M)
Coprinellus hiascens     ØW (M)
Coprinellus marculentus  2  3  4  5  6   Ny for Norge 2013 ØW (M)
Coprinellus micaceus  2 Glimmerblekksopp   ØW (B)
Coprinellus plagioporus  2  3   Sjelden. Få funn i Norge ØW (M)
Coprinellus pusillulus  2  3  4   Ny for Norge 2018 ØW (M)
Coprinellus radians  2  3  4     ØW (M)
Coprinellus sp.  2  3   Sekvensert. Mulig ny art ØW (M)
Coprinellus cf. subpurpureus  2   Trenger nye funn før sikker bestemmelse ØW (M)
Coprinellus xanthothrix  2  3  4  5  6   3 - 5 er sekvensert ØW (M)
Coprinopsis acuminata  2 Mørkpukkelblekksopp    
Coprinopsis atramentaria Grå blekksopp    
Coprinopsis cinerea  2  3 Kompostblekksopp   ØW (M) 2
Coprinopsis cinereofloccosa  2  3   Sjelden. Få funn i Norge ØW (M)
Coprinopsis cordispora  2  3  4     ØW (M)
Coprinopsis ephemeroides  2  3  4  5 Døgnblekksopp   ØW (M) og (B) 1-4
Coprinopsis friesii  2 Gressblekksopp   ØW (M)
Coprinopsis jonesii  2  3 Stor bålblekksopp   ØW (M)
Coprinopsis lagopus  2 Dunblekksopp    
Coprinopsis lagopus var. vacillans  2   Sjelden ØW (M)
Coprinopsis martinii  2  3  4 Fjellblekksopp Sekvensert. Sjelden. ØW (M)
Coprinopsis nivea  2 Snøhvit blekksopp    
Coprinopsis patouillardii  2  3  4  5     ØW (M)
Coprinopsis pseudofriesii  2   Sekvensert. Sjelden. ØW (M)
Coprinopsis pseudoradiata  2  3  4   Sjelden ØW (M)
Coprinopsis radiata  2  3 Dvergblekksopp   ØW (M)
Coprinopsis semitalis ss. Ulje  2  3  4   Sekvensert ØW (M)
Coprinopsis ad. stercorea  2     ØW (M)
Coprinopsis stercorea  2  3     ØW (M)
Coprinopsis trispora   Sjelden ØW (M)
Coprinopsis tuberosa  2  3  4  5  6  7  8   Sjelden ØW (M)
Coprinus aquatilis  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 15   Sjelden ØW (M) 1-6 og 12-14
Coprinus comatus Matblekksopp    
Coprinus cordisporus  2     ØW (M)
Coprinus sterquilinus  2 Møkkblekksopp Sjelden  
Coprobia granulata  2 Kumøkkbeger   RK (M)
Cordyseps militaris Rød åmeklubbe   PM (B)
Cortinarius acetosus  2  3 Voksslørsopp   ØW (B)
Cortinarius acetosus coll.  2     ØW (B)
Cortinarius acutus Spiss jodslørsopp    
Cortinarius acutus coll.  2  3     ØW (M)
Cortinarius aff. acutus  2     ØW (M)
Cortinarius albocyaneus  2  3     ØW (M)
Cortinarius albovariegatus  2   Sjelden ØW (M)
Cortinarius alboviolaceus  2  3  4 Lysfiolett slørsopp   ØW (M)+(B)
Cortinarius angelesianus  2  3 Okerskjellet slørsopp   ØW (M)
Cortinarius anomalus  2  3  4 Bjørkeslørsopp   ØW (M) og (B)
Cortinarius anthracinus  2 Karminslørsopp   THD og ØW (B)
Cortinarius argutus  2 Hvit slørsopp   ØW (M)
Cortinarius armeniacus Aprikosslørsopp   ØW (B)
Cortinarius armillatus Rødbelteslørsopp    
Cortinarius balteatus  2  3  4  5  6  7 Lærslørsopp   ØW (M) og TEB (B)
Cortinarius biformis  2 Liten glimmerslørsopp   KH (B) + ØW (B+M)
Cortinarius bivelus  2  3  4 Tobelteslørsopp   ØW (B)
Cortinarius bolaris  2  3 Rødskjellslørsopp   ØW (B)
Cortinarius bovinus  2  3 Kuslørsopp   ØW (B)
Cortinarius brunneus  2 Mørkbrun slørsopp   EJ (B)
Cortinarius callisteus  2 Flammeslørsopp   ØW (B)
Cortinarius camphoratus 2 Blåkjøttbukkesopp   ØW (B)
Cortinarius caperatus  2 Rimsopp    
Cortinarius casimiri  2  3  4  5 Storsporeslørsopp 4 og 5 er sekvensert ØW (M)
Cortinarius castaneoruber   Ny for Norge 2015. Sekvensert ØW (M)
Cortinarius causticus  2  3     ØW (M)
Cortinarius cinnamomeus  2 Kanelslørsopp   KH (B) og ØW (B)
Cortinarius claricolor  2  3 Klyngeslørsopp   KH (B)
Cortinarius colus Rødfotslørsopp   ØW (B)
Cortinarius collinitus  2  3  4  5 Blåbelteslørsopp    
Cortinarius colymbadinus  2  3  4 Oliven sommerslørsopp Sjelden ØW (M)
Cortinarius comptulus  2  3     ØW (M)
Cortinarius corrosus  2 Loffslørsopp Sjelden. Status ØW (M) og TEB (B)
Cortinarius crassus  2  3 Brødslørsopp   ØW (M)
Cortinarius croceus  2  3  4 Sennepslørsopp 3 og 4 er sekvensert ØW (M) 3 og 4
Cortinarius cumatilis  2  3 Praktslørsopp   ØW (B)
Cortinarius cupreorufus  2  3  4  5  6 Kopperrød slørsopp Status TEB (B) 1-4
Cortinarius cyanites  2  3 Rødnende slørsopp   ØW (M)
Cortinarius decipiens  2  3 Mørkpuklet slørsopp   ØW (B)
Cortinarius decipiens var. atrocaeruleus  2     ØW (M)
Cortinarius decipiens var. decipiens  2  3  4     ØW (M)
Cortinarius delibutus  2  3  4  5  6 Gul slørsopp   THD (B) og ØW (M)
Cortinarius depressus Lysskiveslørsopp   ØW (M)
Cortinarius ad. diasemospermus  2  3   Ikke avklart ØW (M)
Cortinarius diasemospermus var. diasemospermus     ØW (B)
Cortinarius diasemospermus var. leptospermus  2  3     ØW (M)
Cortinarius duracinus  2  3  4  5 Spissfotslørsopp   ØW (B) + ØW (M) + EWH (B)
Cortinarius elegantior  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Gyllenbrun slørsopp   ØW (M) og TEB (B)
Cortinarius elatior  2  3  4  5 Rynkeslørsopp   AKS (B) 4-5
Cortinarius emollitoides  2   Ny for Norge 2015. Sekvensert ØW (M)
Cortinarius emunctus Stålblå slørsopp    
Cortinarius erubescens  2 Rødflekket slørsopp   ØW (M)
Cortinarius evernius  2 Lillastilket slørsopp    
Cortinarius fervidus  2 Rustskivekanelslørsopp Sjelden ØW (M)
Cortinarius flexipes  2 Pelargoniumslørsopp   KH (B)
Cortinarius fexipes var. flabellus  2  3     AKS (B)
Cortinarius flexipes var. flexipes  2     ØW (B)
Cortinarius flexipes var. leptospermus     ØW (M)
Cortinarius flos-paludis?  2   Sjelden ØW (M)
Cortinarius fragrantior  2  3 Daddelslørsopp Sjelden. Status ØW (M)
Cortinarius fulvescens Kjegleslørsopp   ØW (M)
Cortinarius fusisporus     ØW (M)
Cortinarius gentilis  2  3 Gulbelteslørsopp   ØW (B)
Cortinarius glaucopus  2  3 Fibret slørsopp   ØW (B)
Cortinarius helobius Snøleieslørsopp Sjelden ØW (M)
Cortinarius hemitrichus  2 Fnokkslørsopp   ØW (B)
Cortinarius hinnuleus Hjorteslørsopp   KH (B)
Cortinarius imbutus  2 Kjellerslørsopp   ØW (M)
Cortinarius infucatus  2     TEB (B)
Cortinarius ionophyllus  2 Huldreslørsopp Sjelden. Status ØW (B)
Cortinarius laniger2  3  4  5 Ullringslørsopp   ØW (B) og (M) + AKS (B)
Cortinarius largus  2  3  4  5 Lundslørsopp   AKS (B) og (ØW) 3-5
Cortinarius lebretonii     ØW (M)
Cortinarius lepidopus  2 Liten bjørkeslørsopp Sjelden ØW (M)
Cortinarius limonius 2  3  4 Oransjeslørsopp    
Cortinarius lucorum  2  3  4  5 Ospeslørsopp   ØW (B)
Cortinarius malachius  2  3 Ulveslørsopp   ØW (M)
Cortinarius mucifluus Lyngslørsopp   ØW (M)
Cortinarius mucosus  2  3 Sleipslørsopp   ØW (M)
Cortinarius multiformis  2  3  4 Moltegul slørsopp   TEB og KH (B) 
Cortinarius mussivus?  2 Stor bananslørsopp Sjelden. Status ØW (M)
Cortinarius niveoglobosus Snøballslørsopp   ØW (B)
Cortinarius obtusus  2  3 Jodslørsopp   ØW (B)
Cortinarius obtusus coll.  2  3  4   Sekvensert ØW (M)
Cortinarius obtusus var. acutus     ØW (M)
Cortinarius obtusus s. lato  2     ØW (M)
Cortinarius cf. ochrophyllus  2     ØW (M)
Cortinarius odhinnii Glødeslørsopp Sjelden ØW (M)
Cortinarius parvannulatus Krageslørsopp   ØW (M)
Cortinarius percomis  2 Duftslørsopp   TEB (B)
Cortinarius phoeniceus  2  3 Mahognykanelslørsopp   ØW og IR (B)
Cortinarius pholideus  2 Brunskjellet slørsopp   PM (B)
Cortinarius pitabilis  2  3  4 Brunflekket slørsopp   ØW (M)
Cortinarius rubellus  2 Spiss giftslørsopp    
Cortinarius rubicundulus  2  3 Gulnende slørsopp   ØW (B)
Cortinarius saginus  2  3  4  5  6  7  8  9 Grankransslørsopp   ØW (B)+(M) og KH (B)
Cortinarius sanguineus Blodrød kanelslørsopp    
Cortinarius saniosus 2 Branngul slørsopp Nr. 2 sekvensert (reverse) ØW (B) og (M) 2
Cortinarius saturninus  2  3  4  5 Brunfiolett slørsopp   ØW (M)+AKS (B)
Cortinarius semisanguineus  2 Rødskivekanelslørsopp    
Cortinarius sphagnophilus     ØW (M)
Cortinarius sp  2   Art i Hinnulei-gruppen
Ny for Norge 2015

Sekvensert.


ØW (M)

 

Cortinarius sp.   Trolig ny art 2012 ØW (M)
Cortinarius spp?  2   Ikke avklart ØW (M)
Cortinarius sp./C.cf. flexipes coll.  2   Mulig ubeskreven art ØW (M)
Cortinarius subbalaustinus? Nøttebrun slørsopp   ØW (B)
Cortinarius suberythrinus     ØW (B)
Cortinarius subpurpurascens Falsk purpurslørsopp   ØW (B)
Cortinarius subtortus Oliven myrslørsopp   ØW (M)
Cortinarius stillatitus  2 Honningslørsopp   ØW (M)
Cortinarius tabularis     ØW (M)
Cortinarius talus  2  3 Nektarslørsopp   ØW (B)
Cortinarius testaceofolius?  2  3     ØW (M)
Cortinarius torvus  2  3 Bøkeringslørsopp   ØW (B)
Cortinarius traganus Brunkjøttbukkesopp    
Cortinarius triumphans Kransslørsopp   ØW (B)
Cortinarius trivialis  2 Raspslørsopp   KH (B)
Cortinarius turmalis  2  3 Dråpeslørsopp   ØW (B)
Cortinarius cf. uliginosus     ØW (M)
Cortinarius uliginosus  2  3 Rød sumpslørsopp   ØW (B)
Cortinarius uliginosus var. uliginosus  2     ØW (M)
Cortinarius umbrinolens Jordslørsopp   ØW (M)
Cortinarius variecolor?  2 Blåkantslørsopp   ØW (B)
Cortinarius varius  2  3  4  5 Klumpslørsopp   ØW (M) 2-3 og (B) 4-5
Cortinarius vernus  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Rødbrun sommerslørsopp   ØW (B) 1-2 og 10-11
Cortinarius violaceus Mørkfiolett slørsopp    
Cortinarius vespertinus?  2 Rotslørsopp   ØW (M)
Craterellus cornucopioides Svart trompetsopp    
Craterellus lutescens Gul trompetsopp    
Craterellus melanoxeros  2 Svartnende kantarell Status IR (B)
Craterellus tubaeformis Traktkantarell    
Crepidotus caspari  2  3 Gulskivemuslingsopp Sjelden ØW (M) 1-2
Crepidotus epibryus  2  3 Småmuslingsopp    
Crepidotus mollis  2  3  4  5 Myk muslingsopp   ØW (M) 5
Crepidotus mollis var. calolepis  2  3  4 Skjellmuslingsopp   ØW (M) 1-3
Crepidotus variabilis  2 Vrangmuslingsopp   ØW (M)
Cribraria cancellata  2  3  4  5  6 Lyktenettkule   PV (M)
Crucibulum laeve  2 Brødkorg    
Cudonia circinans Hjelmmorkel    
Cudonia confusa Ensfarget hjelmmorkel   PM (B)
Cudoniella acicularis  2 Eikeklubbe    
Cudoniella clavus  2 Vassklubbe    
Cuphophyllus colemanniana Brun engvokssopp Sjelden. Status ØW (B)
Cuphophyllus flavipes  2  3 Gulfotvokssopp Status  
Cuphophyllus lacmus  2 Skifervokssopp Status ØW (M)
Cuphophyllus pratensis  2 Engvokssopp    
Cuphophyllus russocoriacea Russelærvokssopp Status ØW (B)
Cuphophyllus virgineus Krittvokssopp    
Cupulina ascophanoides  2   Sjelden RK (M)
Cyathus striatus  2 Stripebrødkorg    
Cyclocybe erebia  2  3 Mørk åkersopp  

PM (B) 1+2

Cystoderma amianthinum Okergul grynhatt    
Cystoderma carcharias var. carcharias  2 Blekrød grynhatt    

Cystoderma jasonis

Rustoker grynhatt    
Cystodermella cinnabarina  2  3 Sinobergrynhatt   ØW (B)
Cystodermella granulosa 2 Rødbrun grynhatt    
Cystolepiota seminuda  2  3  4  5 Rosa melparasollsopp   ØW (B)
       
D    

Toppen

Daedalea quercina Eikemusling   EW (B)
Daedaleopsis confragosa  2  3 Teglkjuke   THD (B)
Datronia mollis  2 Skorpekjuke   THD (B)
Deconica coprophila  2  3  4 Møkkfleinsopp 3-4 er sekvensert ØW (B) og (M)
Deconica crobula  2  3 Fnokkfleinsopp   ØW (M) 2-3
Deconica horizontalis  2   Sjelden. Status ØW + PM (B)
Deconica inquilina  2  3  4 Gressfleinsopp   ØW (M) 4
Deconica merdaria  2  3  4 Stor møkkfleinsopp   ØW (B) og (M)
Deconica montana  2  3  4 Rødbrun fleinsopp   ØW (M)
Deconica subcoprophila? Liten møkkfleinsopp    
Delicatula integrella  2  3 Dverghette   ØW (M)+(B)
Desmazierella acicola  2  3  4 Hårbeger Sjelden RK (B)
Dichomitus campestris Hasselkjuke   ?
Didymium sp2  3   Umoden PV (M)
Disciotis venosa  2 Skivemorkel    
Dissingia confusa  2  3  4  5   Sjelden ØW (M)
Dissingia oblongispora  2  3   Sekvensert. Sjelden. ØW (M)
Ditiola radicata  2  3  4 Rottåre   PM (B) og ØW (B)
Dumontinia tuberosa Symrebeger    
       
E    

Toppen

Echinoderma aspera  2  3  4 Stor skjellparasollsopp Sjelden  
Elaphocordyseps ophioglossoides  2  3  4  5  6 Smal soppklubbe    
Elaphocordyceps rouxii?  2 Narresoppklubbe   PM (B)
Elaphomyces asperulus  2  3 Vrangløpekule   ?
Encoelia fascicularis  2 Ospelærskål    
Encoelia furfuracea Lærskål    
Entoloma allospermum  2   Sekvensert. Sjelden. ØW (M)
Entoloma aprile 2 3   1og2 er sekvensert. Status ØW (M) 1-2
Entoloma araneosum Sølvgrå rødspore   ØW (B)
Entoloma asprellum  2  3 Blåstilket rødspore    
Entoloma asterostriatum  2  3  4  5   Sekvensert. Sjelden ØW (M)
Entoloma bisporigerum  2  3  4  5  6  7  8   Sekvensert. Sjelden. Status ØW (M)
Entoloma bryorum  2  3  4   Sekvensert. Ny for Norge 2014 ØW (M)
Entoloma bryorum ss. Kokkonen  2  3   Sekvensert ØW (M)
Entoloma cf. sericatum     ØW (M)
Entoloma caeruleopolitum Glassblå rødspore  Status ØW (M)
Entoloma caesiocinctum  2 Blårandrødspore Sekvensert ØW (M)
Entoloma caeruleum    Status ØW (M)
Entoloma cetratum  2  3  4  5  6  7  8  9 Okerrødspore   ØW (M) 5 + 6
Entoloma chalybaeum Svartblå rødspore Status  
Entoloma chalybaeum var. chalybaeum  2  3  4     ØW (B) + (M) 3 og 4
Entoloma chlorinosum  2  3  4  5  6   2 er sekvensert ØW (M)
Entoloma chytrophilum  2  3  4   Sekvensert og bekreftet i ettertid ØW (M)
Entoloma clandestinum  2  3  4  5  6  7  8  9 Dyster rødspore 4 og 5 er sekvensert. Status ØW (M)
Entoloma aff. clypeatum f. hybridum   Sekvensert. Ny for Norge 2015 ØW (M)
Entoloma clypeatum  2  3  4  5 Mørk rødspore   ØW (B) 1+2
Entoloma clypeatum f. pallidogrisum  2  3  4     ØW (B)
Entoloma conferendum  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14 15 Stjernesporet rødspore   ØW (M) 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 og 15
Entoloma conferendum var. incrustatum  2  3     ØW (M)
Entoloma cuneatum  2  3     ØW (M)
Entoloma fernandae Filtrødspore Sekvensert ØW (M)
Entoloma griseocyaneum  2  3  4  5 Lillagrå rødspore Status ØW (B)
Entoloma hebes  2  3   Sjelden. Status ØW (M)
Entoloma hirtipes  2 Snørødspore    
Entoloma incanum  2 Grønn rødspore Status ØW (B)
Entoloma infula  2 Hetterødspore   ØW (B)
Entoloma jubatum  2  3  4 Semsket rødspore 4 er sekvensert. Status ØW (M)
Entoloma juncinum  2  3  4  5  6  7 Dvergrødspore   ØW (M)
Entoloma kristiansenii  2  3  4 Royrødspore Sjelden. Status ØW (M)
Entoloma lampropus  2  3 Mørkeblå rødspore Sjelden. Status ØW (M)
Entoloma lividocyanulum Blyblå rødspore   ØW (M)
Entoloma longistriatum  2     ØW (B)
Entoloma majaloides  2  3  4   Sekvensert. Svært sjelden! 2. funnet i Norge. Status ØW (M)
Entoloma melenosmum  2  3   Sekvensert. Sjelden ØW (M)
Entoloma mougeotii  2  3 Fiolett rødspore Status ØW (M)
Entoloma myrmecophilum   Out of the nomenclature! Will now be named Entoloma sericatum ØW
Entoloma neglectum  2 Falsk navlerødspore Sjelden. Status ØW (B)
Entoloma nitidum  2  3 Koboltrødspore    
Entoloma ochromicaceum  2  3  4  5   Sekvensert. Sjelden. Status ØW (M)
Entoloma olivaceotinctum  2   Sjelden ØW (M)
Entoloma pallescens  2  3  4  5  6  7 Gulbrun rødspore    
Entoloma papillatum Vorterødspore   ØW (M)
Entoloma poliopus  2  3  4   Sekvensert. ØW (M)
Entoloma poliopus var. parvisporigerum  2  3     ØW (B) + (M)
Entoloma politum  2  3 Polert rødspore   ØW (M) 1+2
Entoloma porphyrophaeum  2 Lillabrun rødspore Status ØW (M)
Entoloma proterum  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   Sekvensert. Ny for Norge 2015.
Trolig bare kjent fra Tyskland og Holland
ØW (M)
Entoloma prunuloides  2  3  4  5  6  7 Melrødspore Status ØW (B) 1-5
Entoloma pseudocoelestinum   Status ØW (M)
Entoloma rhodocalix  2  3  4  5  6  7 Stubberødspore Sjelden ØW (B) og (M) 6-7
Entoloma rhodopolium  2  3 Lutrødspore   ØW (B) 2
Entoloma rhodopolium var. nidorosum  2     ØW (B)
Entoloma rhodopolium var. rhodopolium     ØW (M)
Entoloma sarcitulum   Sekvensert ØW (M)
Entoloma sarcitulum coll.  2  3   Sekvensert ØW (M)
Entoloma scadropellis  2  3  4     ØW (M)
Entoloma sericatum  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Tverødspore 8-15 og 19-20 er sekvensert. 17 og 18 er pre-sekvensert ØW (B) og (M)
Entoloma sericellum  2 Silkerødspore   PM (B) + AA (B)
Entoloma sericeum  2  3  4 Beiterødspore   ØW (M) 2+3
Entoloma serpens  2  3  4  5  6  7  8  9   Sekvensert. Ny for Norge 2014 ØW (M)
Entoloma serrulatum  2 Mørktannet rødspore   ØW (B) + (M)
Entoloma sodale  2  3  4  5 Stølsrødspore Status ØW (M)
Entoloma solstitale  2  3  4   Sekvensert. Sjelden ØW (M)
Entoloma sordidulum  2   Sjelden. Status ØW (M)
Entoloma sphagneti  2  3 Torvrødspore Sekvensert. Status ØW (M)
Entoloma sp.  2   Mulig ny art ØW (M)
Entoloma sp. nov.  2  3   Mulig ny art ØW (M)
Entoloma strigosissimum  2  3 Bustrødspore Sjelden. Status ØW (B)
Entoloma cf. subradiatum  2     ØW (M)
Entoloma subradiatum  2  3   Sjelden. Svært få funn i Norge. Status ØW (M)

Entoloma tenellum  2  3  4  5

  Sjelden. 4 og 5 sekvensert ØW (M)
Entoloma terreum 2  3  4  5  6   Sekvensert. Ny for Norge 2014 ØW (M)
Entoloma testaceum  2   Sjelden. Status ØW (M)
Entoloma tilliae  2  3   Sekvensert. Ny for Norge 2011 ØW (M)
Entoloma tjallingiorum  2 Skjellrødspore   ØW (M)
Entoloma turbidum  2  3  4  5  6  7  8 Sumprødspore   ØW (B) + (M) 1-7
Entoloma turci Tyrkerrødspore Sekvensert. Status ØW (M)
Entoloma undatum  2 Belterødspore   ØW (B)
Entoloma vernum  2  3  4 Vårrødspore   ØW (B) + (M) 1-2
Entoloma versatile  2  3 Olivenrødspore Status
1-2 vokser muligens sammen med E. strigosissimum
ØW (M)
Entoloma violaceoserrulatum  2  3   1 og 3 er sekvensert. Sjelden ØW (M)
Exidia cartigalinea  2 Bruskbevre    
Exidia recisa Seljebevre   PM (B)
Exidia glandulosa  2 Svartbevre    
Exidia thuretiana  2 Opalbevre    
Exidia truncata  2 Eikebevre    
Exidiopsis effusa  2   Bildene viser effekten av soppen ?
Exobasidium vaccinii  2 Tyttebærklumpblad    
       
F    

Toppen

Fayodia anthracobia var. bisphaerigerella  2  3 Båltussehatt Sjelden. Status ØW (M)
Fayodia bisphaerigera  2 Tussehatt   ØW (M)
Fistulina hepatica Oksetungesopp Status  
Flammula alnicola Oreskjellsopp    
Flammulaster limulatus  2  3 Stor fnokkhatt   ØW (M)
Flammulaster rhombosporus  2  3 Gressfnokkhatt Sjelden. Status ØW (M)
Flammulaster subincarnatus  2  3     ØW (M)
Flammulina velutipes  2  3 Vintersopp   ØW (M)
Fomes fometarius Knuskkjuke   THD (B)
Fomitopsis pinicola  2  3 Rødrandkjuke   PM (B) 2 og 3
Fuligo muscorum  2 Mosesmør Status EJ (B)
Fuligo septica  2 Trollsmør    
       
G    

Toppen

Galerina atkinsoniana  2  3  4 Dunklokkehatt   ØW (M) og (B) 2-4
Galerina calyptrata coll.  2  3   Conf. Gro Gulden ØW (M)
Galerina cephalotricha  2  3     ØW (M)
Galerina clavata  2 Kølleklokkehatt   ØW (M)
Galerina hybrida  2  3  4  5 Vestlig torvklokkehatt   ØW (M)
Galerina hypnorum  2  3  4  5 Moseklokkehatt   ØW (M)
Galerina jaapii  2  3  4  5  6 Liten ringklokkehatt Sjelden ØW (M) 1-3
Galerina lacustris  2  3  4  5  6 Flomklokkehatt Sjelden ØW (M)
Galerina marginata  2  3 Flatklokkehatt    
Galerina marginata coll  2  3     ØW (M) + (B)
Galerina marginata (terrestical-muscicole) 2 3   I sand ØW (B)
Galerina paludosa  2  3  4  5 Myrklokkehatt   ØW (M) 4
Galerina pumila  2 Honningklokkehatt   ØW (M)
Galerina pumila. var. pumila  2     ØW (M)
Galerina sideroides  2  3  4  5  6 Fnokket stubbeklokkehatt   ØW (M) og (B)
Galerina triscopa  2 Spiss stubbeklokkehatt   ØW (B)
Galerina vittiformis Melet moseklokkehatt   ØW (B)
Galerina vittiformis var. vittiformis f. bispora  2  3  4  5  6  7  8     ØW (M)
Galerina vittiformis var. vittiformis f. tetraspora  2  3     ØW (M)
Gamundia striatula  2 Vrangtussehatt 2 funnet 30. januar 2016 ØW (M)
Ganoderma lucidum  2  3 Lakkjuke Sjelden  
Ganoderma megaloma  2 Flatkjuke    
Geastrum fimbriatum Brun jordstjerne    
Geastrum pectinatum  2 Skaftjordstjerne Sjelden.  
Geastrum striatum  2 Kragejordstjerne Sjelden. Status ØW (B)
Geastrum quadrifidum Styltejordstjerne    
Geoglossum difforme Slimjordtunge Sjelden. Status
Oppdaget av (IR)
ØW (M)
Geoglossum fallax  2  3 Skjelljordtunge    
Geoglossum glutinosum  2 Sleip jordtunge   ØW (B)
Geopora arenicola  2  3  4  5 Sandbeger   RK (M) 1-3
Geopora cervina  2  3 Smalsporet sandbeger Sjelden. Status ØW (M)
Geopyxis alpina  2  3   Svært sjelden. Sekvensert ØW (M)
Geopyxis carbonaria 2 Gulbrunt bålbeger    
Gerhardtia borealis  2 Høstfagerhatt Sjelden. Status ØW (M)
Gerronema xanthophyllum  2  3  4 Grå mosehatt Sjelden ØW (M) 1-2 IR (B)
Gliophorus irrigatus  2  3  4  5 Grå vokssopp   ØW (B)
Gliophorus laetus Seig vokssopp   HM (B)
Gliophorus psittacinus Papegøyevokssopp    
Gloeophyllum odoratum Duftkjuke   IR (B)
Gloeotinia granigena? Kvistbeger    
Gomphidius roseus Rosa sleipsopp    
Gomphidius glutinosus Sleipsopp    
Gompidius maculatus  2  3  4 Lerkesleipsopp Sjelden. Status  
Gomphus clavatus  2 Fiolgubbe Status  
Grifola frondosa  2 Korallkjuke Sjelden. Status  
Guepinia helvelloides  2 Traktgelésopp Sjelden  
Gymnopilus decipiens  2 Bålbittersopp Sjelden. Status ØW (M)
Gymnopilus junonius  2 Gullbittersopp   THD (B)
Gymnopilus penetrans Fregnebittersopp    
Gymnopus acervatus  2  3  4 Knippeflathatt   ØW (B) 3+4
Gymnopus androsaceus Lyngseigsopp    
Gymnopus aquosus  2  3 Kølleflathatt Status ØW (B)
Gymnopus confluens  2 Klyngeflathatt    
Gymnopus dryophilus  2  3  4 Blek flathatt   ØW (B) 1-3
Gymnopus foetidus  2  3 Stankseigsopp   EWH (B)
Gymnopus ocior  2  3  4 Strengeflathatt   ØW (B) 1-3
Gymnopus oreadoides Nellikflathatt Sjelden. Status ØW (M)
Gymnopus perforans  2 Barnålsopp    
Gymnopus peronatus Pepperflathatt    
Gymnosporangium clavariiforme  2  3 Hagtornrust    
Gyrodon lividus  2 Orerørsopp    
Gyromitra esculenta  2 Vanlig sandmorkel    
Gyromitra gigas  2 Blek sandmorkel    
Gyromitra infula  2 Bispelue    
Gyromitra perlata  2  3 Rødbrun flatmorkel 1 og 2 funnet etter tips  
Gyroporus castaneus Kastanjerørsopp Status ØW (B)
Gyroporus cyanescens  2  3 Blånende rørsopp Sjelden  
     

 

H    

Toppen

Hapalopilus rutilans  2 Kanelkjuke   IR (B)
Hebeloma aanenii  2  3   Sekvensert.
Er skilt ut fra H. crustuliniforme
ØW (M)
Hebeloma birrus  2  3  4  5 Liten rotreddiksopp Status ØW (B)+(M)
Hebeloma cavipes  2  3  4  5  6  7  8   2-5 er sekvensert. Sjelden. Få funn ØW (M)
Hebeloma circinans 2  3 Kalkreddiksopp 1 og 2 er sekvensert ØW (M)
Hebeloma clavulipes  2   Sjelden ØW (M)
Hebeloma eburneum  2  3   Sjelden. Få funn ØW (M)
Hebeloma fusisporum  2  3   Sjelden. Få funn ØW (M)
Hebeloma geminatum  2  3   Ny for Norge 2015. Sekvensert
Er skilt ut fra H. crustuliniforme
ØW (M)
Hebeloma helodes  2  3  4  5   Sjelden. Få funn. 4 og 5 er sekvensert ØW (M)
Hebeloma hiemale  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Filtet duftreddiksopp Sekvensert. Sjelden. Få funn ØW (M)
Hebeloma hygrophilum  2   Ny for Norge 2020. Bekreftet av HB ØW (M)
Hebeloma incarnatulum  2  3  4  5 Høy reddiksopp   ØW (M) 5
Hebeloma ischnostylum  2  3  4  5   Sekvensert. Sjelden ØW (M)
Hebeloma laterinum  2  3 Kakaoreddiksopp   ØW (M)
Hebeloma leucosarx  2  3  4  5  6  7   Sekvensert ØW (M)
Hebeloma lutense  2   Sekvensert. Sjelden. Få funn ØW (M)
Hebeloma mesophaeum 2  3  4  5  6 Slørreddiksopp 6 funnet 14. mai! ØW (M) 1-3
Hebeloma monticola  2  3 Gulbeltereddiksopp Sekvensert ØW (M)
Hebeloma nigellum  2  3  4  5  6 Brunsvart reddiksopp   ØW (M)
Hebeloma pseudofragilipes  2  3  4   1-3 er sekvensert. Få funn ØW (M)
Hebeloma pubescens  2  3   Ny for Norge 2018. Sekvensert ØW (M)
Hebeloma pusillum  2  3 Myrreddiksopp   ØW (M)
Hebeloma radicosum  2  3 Rotreddiksopp Sjelden. Status ØM (M)
Hebeloma rostratum   Ny for Norge 2016. Sekvensert ØM (M)
Hebeloma sacchariolens  2  3 Duftreddiksopp Sekvensert ØW (M)
Hebeloma sinapizans  2 Stor reddiksopp    
Hebeloma sordescens Mørknende reddiksopp   ØW (M)
Hebeloma strophosum   Er synonym med H. mesophaeum ØW (B)
Hebeloma syrjense  2   Sjelden ØW (M)
Hebeloma theobrominum  2  3  4  5 Rødbrun reddiksopp   ØW (M) + (B)
Hebeloma vaccinum  2  3   Ny for Norge 2012. Sekvensert ØW (M)
Hebeloma velutipes  2  3  4  5  6 Bjørkereddiksopp 6 er sekvensert ØW (B) + (M)
Helminthosphaeria clavarium     TB (B)
Helvella acetabulum  2  3 Pokalmorkel Sjelden 3 ØW (M)
Helvella atra   Sekvensert TS
Helvella bicolor  2  3     TS (B)
Helvella corium  2 Svart begermorkel Sjelden  
Helvella crispa  2  3 Lys høstmorkel    
Helvella elastica  2 Seig høstmorkel    
Helvella fallax  2  3 Sotmorkel Sjelden  
Helvella fibrosa  2  3  4 Kalkbegermorkel Sjelden ØW (M)
Helvella macropus Lodden begermorkel   ØW (M)
Helvella pubescens  2   Ny for Europa TS (B)
Helvella solitaria  2  3 Liten røykbegermorkel Sjelden NVV (B)
Hemimycena delectabilis  2  3 Lutvranghette   ØW (M)
Hemimycena lactea  2 Nålevranghette    
Hemipholiota heteroclita  2  3 Bjørkeskjellsopp    
Hemipholiota populnea  2  3 Ospeskjellsopp Sjelden. Status
Oppdaget av IR
EWH og ØW (B)
Hericium cirrhatu  2 Børstepiggsopp   LR (M)
Heterobasidion annosum  2  3  4 Fururotkjuke   LR (B)
Heterobasidion parviporum Granrotkjuke    
Heterotextus alpinus Vårtåre   HK (B)
Hohenbuehelia fluxilis  2  3  4 Hvit gelémusling   ØW (M)
Hohenbuehelia petalodes  2 Lærgelémusling   ØW (B)
Holwaya mucida  2 Svart tvillingbeger Sjelden. (IR) via facebook
Homophron cernuum  2 Vintersprøsopp   ØW (B)
Homophron spadiceum  2  3  4  5  6 Stor knippesprøsopp   ØW (B)+(M)
Hortiboletus rubellus  2  3 Skarlagenrørsopp Nr. 3 er en "brun" utgave ØW (M) 3
Humaria hemisphaerica Blekt fløyelsbeger   ØW (M)
Hydnellum aurantiacum?  2  3 Oransjebrunpigg    
Hydnellum caeruleum  2  3  4 Blå brunpigg    
Hydnellum concrescens  2 Beltebrunpigg    
Hydnellum ferrugineum  2  3  4  5 Rustbrunpigg    
Hydnellum geogenium  2 Fagerbrunpigg    
Hydnellum mirabile  2 Børstebrunpigg Status THD (B)
Hydnellum peckii Skarp rustbrunpigg    
Hydnellum suaveolens Duftbrunpigg    
Hydnotrya tulasnei  2 Foldtrøffel    
Hydnum repandum  2 Blek piggsopp    
Hydnum rufescens Rødgul piggsopp    
Hygrocybe acutoconica  2 Spiss vokssopp   ØW (B)
Hygrocybe acutoconica var. acutoconica  2     ØW (M)
Hygrocybe cantharellus  2  3 Kantarellvokssopp   ØW (B)
Hygrocybe ceracea  2  3  Skjør vokssopp   HM og ØW (B) 3
Hygrocybe chlorophana  2  3 Gul vokssopp   ØW (B)
Hygrocybe coccinea Mønjevokssopp    
Hygrocybe conica  2  3 Kjeglevokssopp    
Hygrocybe coccineocrenata  2 Myrvokssopp    
Hygrocybe glutinipes  2 Limvokssopp   ØW (M)
Hygrocybe helobia  2 Brunfnokket vokssopp   ØW (M)
Hygrocybe insipida  2  3  4 Liten vokssopp   ØW (B)
Hygrocybe miniata  2 Liten mønjevokssopp   ØW (M)
Hygrocybe nitrata  2  3 Lutvokssopp Status ØW (B)
Hygrocybe pratensis var. pallida  2 Blek engvokssopp Sjelden ØW (B)
Hygrocybe punicea  2 Skarlagenvokssopp   PM (B)
Hygrocybe quieta Rødskivevokssopp Status ØW (M)
Hygrocybe reidii  2 Honningvokssopp   ØW (M)
Hygrocybe splendidissima  2 Rød honningvokssopp Status Via facebook
Hygrocybe subpapillata  2  3  4  5  6  7 Papillvokssopp Status ØW (M)
Hygrocybe turunda Mørkskjellet vokssopp Status  
Hygrocybe virginea var. fuscescens  2  3 Brunøyevokssopp    
Hygrophoropsis aurantiaca Falsk kantarell    
Hygrophoropsis pallida  2 Blek narrekantarell    
Hygrophorus agathosmus Duftvokssopp    
Hygrophorus f. aureus  2  3  4   Genetisk lik H. hypothejus                   Konf. GG                     
Hygrophorus camarophyllus Sotvokssopp    
Hygrophorus chrysodon Gullrandvokssopp Status ØW (B)
Hygrophorus erubescens Rødflekket vokssopp    
Hygrophorus discoideus  2 Gulbrun vokssopp    
Hygrophorus hedrychii  2  3 Gulskivevokssopp   ØW (B)
Hygrophorus korhonenii  2 Stor olivenvokssopp   ØW (M)
Hygrophorus hypothejus Frostvokssopp    
Hygrophorus olivaceoalbus  2 Olivenbrun vokssopp    
Hygrophorus piceae  2  3 Hvit granvokssopp    
Hygrophorus secretanii  2 Rødnende vokssopp Status PM (B)
Hymenoscyphus robustior?  2     EJ (M)
Hymenoscyphus fructigenus  2      
Hymenoscyphus menthae  2   Funnet etter tips (IR). Ny for Norge 2016 ØW (M)
Hymenoscyphus virgultorum Kvistbeger    
Hypholoma capnoides  2 Vanlig svovelsopp Arten på bilde 2 er fotografert 24. mars 2015  
Hypholoma fasciculare  2 Besk svovelsopp    
Hypholoma fasciculare var. fasciculare  2  3     ØW (M)
Hypholoma fasciculare var. subviride  2     ØW (B)
Hypholoma elongatum  2 Gul myrsvovelsopp   ØW (B)
Hypholoma lateritium  2  3  4 Teglrød svovelsopp   ØW (B) 3
Hypholoma subericaeum  2   Sjelden ØW (M)
Hypholoma dispersum  2 Kjeglesvovelsopp    
Hypholoma myosotis Olivensvovelsopp   AKS (B)
Hypholoma polytrichi  2  3 Bjørnemosesvovelsopp   ØW (B)
Hypholoma udum  2  3 Rødbrun myrsvovelsopp   ØW (M)
Hypocrea alutacea  2 Kjerneklubbe Status EW (B)
Hypocreopsis lichenoides  2  3 Seljepute   ØW (B)
Hypomyces chrysospermus Rørsoppsnylter   EJ (B)
Hypomyces luteovirens  2  3 Grønn kremlesnylter    
Hypoxylon fragiforme  2 Bøkekullsopp   IR (B)
Hypoxylon fuscum?  2 Hasselkullsopp    
Hypsizygus ulmarius  2 Almeknippesopp   ØW (B)
       
I    

Toppen

Imleria badia  2 Svartbrun rørsopp    
lnfundibulicybe bresadolana  2 Kalktraktsopp Sjelden. Status ØW (B)
Infundibulicybe costata  2  3 Bølgetraktsopp    
Infundibulicybe gibba Sommertraktsopp    
Inocybe acuta  2 Spisspuklet trevlesopp   ØW /M)

Inocybe adaequata

Vinrød trevlesopp Status ØW /M)
Inocybe alpigenes  2   Sekvensert. Ny for Norge 2016 ØW (M)
Inocybe amblyspora  2  3   Sekvensert. Ny for Norge 2015 ØW (M)
Inocybe amethystina  2  3     ØW (M)
Inocybe assimilata  2  3  4  5  6 Lyngtrevlesopp   ØW (M)
Inocybe aurea  2  3  4  5  6  7 Gulltrevlesopp 4-7 er sekvensert. Sjelden. Status ØW (M)
Inocybe bongardii Dufttrevlesopp   ØW (M)
Inocybe calamistrata  2  3 Grønnfottrevlesopp   ØW (M)
Inocybe calospora Piggsporet trevlesopp   ØW (M)
Inocybe castorina   Sekvensert. Ny for Norge 2020 ØW (M)
Inocybe cf. catalaunica  2  3     ØW (M)
Inocybe cervicolor  2 Hjortetrevlesopp   ØW (B)
Inocybe cf. griseovelata   Første funn i Norge? Oppdaget av IR ØW (M)
Inocybe cf. tigrinella     ØW (M)
Inocybe cicatricata     ØW (M)
Inocybe cincinnata  2  3  4  5  6  7  8 Lillastilket trevlesopp   ØW (B) og (M) 6
Inocybe cryptocystis  2 Alvetrevlesopp Sekvensert. Sjelden. Status ØW (M)
Inocybe curvipes  2  3  4 Ulltrevlesopp Status ØW (B) og (M) 4
Inocybe dulcamara coll.  2  3     ØW (M)
Inocybe erubescens  2  3 Vårtrevlesopp Sjelden. Status  
Inocybe flocculosa  2  3  4  5  6  7  8  9 Filttrevlesopp 7-9 er sekvensert ØW (B) og (M)
Inocybe fuscidula  2  3  4  5  6  7   Sekvensert ØW (M)
Inocybe fuscidula var. bisporigera  2     ØW (M)
Inocybe fuscidula var. fuscidula  2  3     ØW (M)
Inocybe geophylla  2  3  4 Silketrevlesopp   PM (B) 1 og ØW (M) 4
Inocybe glabripes  2  3  4     ØW (M)
Inocybe goniopusio  2  3  4  5  6  7  8     ØW (M)
Inocybe goniospora  2  3     ØW (M)
Inocybe grammata  2  3 Lyspuklet trevlesopp   ØW (B) og (M)
Inocybe humilis  2  3   Sekvensert. Sjelden ØW (M)
Inocybe hystrix Spisskjellet trevlesopp   ØW (M)
Inocybe jacobi     ØW (M)
Inocybe krieglsteineri  2  3  4  5  6  7  8   Bekreftet av Esteve -Raventos. Ny for Norden 2015 ØW (M)
Inocybe lacera  2  3  4  5  6  7  8 Sandtrevlesopp   ØW (M) 5-8
Inocybe lacera var. helobia  2     ØW (B)
Inocybe lacera var. rhacodes  2     ØW (M)
Inocybe langei  2  3  4     ØW (B)
Inocybe lanuginosa  2  3 Skjelltrevlesopp   ØW (M)
Inocybe latispora  2  3   Sekvensert. Conf. Ellen Larsson. Ny for Norge 2018 ØW (M)
Inocybe leiocephala     ØW (B)
Inocybe leiocephala ss. Kuyper  2  3     ØW (M)
Inocybe leptocystis     ØW (M)
Inocybe leptophylla  2  3  4  5 Liten skjelltrevlesopp   ØW (M)
Inocybe lilacina  2  3  4 Lilla silketrevlesopp   ØW (M) og (B) 4
Inocybe lindrothii  2  3  4   Sjelden. Få funn ØW (M)
Inocybe cf. maculata  2  3     ØW (M)
Inocybe maculata  2 Stor knolltrevlesopp   ØW (B)
Inocybe melanopus  2  3  4  5  6 Svartfottrevlesopp   ØW (B) og (M) 3-5
Inocybe cf. microfastigiata  2   Conf. Ellen Larsson. Ny for Norge 2015 ØW (M)
Inocybe microspora  2     ØW (M)
Inocybe minima  2  3   Sekvensert. Conf. Ditte Bandini. Ny for Norge 2020 ØW (M)
Inocybe minimispora   Sekvensert. Conf. Ditte Bandini. Ny for Norge 2020 ØW (M)
Inocybe mixtilis  2  3  4 Liten knolltrevlesopp Nr. 4 er sekvensert ØW (M) 2-3
Inocybe muricellata Hasseltrevlesopp   ØW (B+M)
Inocybe napipes  2  3  4  5  6  7  8 Mørk trevlesopp   ØW (M)
Inocybe nematoloma  2 Sumptrevlesopp Sekvensert ØW (M)
Inocybe nitidiuscula  2  3  4  5  6 Rosastilket trevlesopp Nr. 6 er sekvensert. ØW (B)
Inocybe obsoleta  2  3  4   Nr. 4 er sekvensert. Sjelden.
Synonym med Inocybe auroraStatus
ØW (B) og (M) 4
Inocybe ochroalba  2   Sjelden ØW (M)
Inocybe paragiacomi  2  3   Sekvensert. Sjelden. Status ØW (M)
Inocybe petiginosa  2  3 Dvergtrevlesopp   ØW (M)
Inocybe phaeodisca var. phaeodisca     ØW (M)
Inocybe posterula  2  3   Sekvensert ØW (M)
Inocybe putillus  2  3  4  5  6  7  8   Sjelden. Status ØW (B) 1 og (M) 4-6
Inocybe praetervisa  2 Knolltrevlesopp   ØW (M)
Inocybe proximella  2  3  4  5  6  7     ØW (M) og (B) 7
Inocybe proximella=Inocybe striata  2     ØW (M)
Inocybe pseudodestricta  2  3  4  5   Sekvensert. Ny for Norge 2018 ØW (M)
Inocybe purpureobadia  2   Sekvensert. Ny for Norge 2020 ØW (M)
Inocybe relicina  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Gulskivetrevlesopp   ØW (M) 1-9
Inocybe rimosa  2  3  4 Spiss trevlesopp 3 og 4 er sekvensert ØW (B) og (M) 3
Inocybe sambucina  2  3   Sekvensert ØW (M)
Inocybe semifulva  2  3   1 og 2 sekvensert. Ny for Norge 2016 ØW (M)
Inocybe cf. sindonia  2     ØW (M)
Inocybe sindonia  2  3  4  5  6  7 Kittrevlesopp   ØW (M)
Inocybe soluta  2  3   Sjelden. Status ØW (M)
Inocybe sp.  2  3   Mulig ubeskreven art ØW (B)
Inocybe sp.  2  3   Sekvensert. Trolig ny art ØW (M)
Inocybe sphagnophila  2  3  4  5  6  7  8   Sekvensert. Ny for Norge 2017 ØW (M)
Inocybe splendens var. paeoleuca  2  3 Stastrevlesopp Status ØW (M)
Inocybe stellatospora  2  3  4  5  6  7  8     ØW (B) og (M)
Inocybe subcarpta  2 Vrangtrevlesopp   ØW M)
Inocybe subnudipes     ØW M)
Inocybe subrimosa   Sjelden. Sekvensert ØW M)
Inocybe suecica  2   Sjelden. Sekvensert. Ny for Norge 2019 ØW M)
Inocybe tarda ss. FN    4   Mulig ubeskreven art. Ref. Stig Jacobsson ØW (M)
Inocybe umbratica  2  3     ØW (M)
Inocybe urceolicystis  2   Sjelden. Sekvensert. Status ØW (M)
Inocybe vestalis   Sekvensert. Ny for Norge 2020 ØW (M)
Inocybe woglindeana  2  3  4  5  6   Sekvensert. Ny for vitenskapen 2020 ØW (M)
Inocybe xanthomelas  2  3  4   Sjelden. Sekvensert ØW (M)
Iodophanus carneus  2 Trøbbelbeger   RK (M)
Inonotus obliquus Kreftkjuke    
Inonotus radiatus  2  3 Orekjuke   KMO (B)
Inonotus rheades  2  3 Revekjuke    
Irpicodon pendulus  2  3 Furupiggmusling Status  
Isaria farinosa   Sjelden PM (M)
Ischnoderma benzoinum  2 Tjærekjuke    
       
J      
       
       
K    

Toppen

Kaufmannia larga  2  3  4  5   Sjelden. 3, 4 og 5 er sekvensert ØW (M)
Kuehneromyces lignicola  2  3 Vårskjellsopp   ØW (M) og PM (B)
Kuehneromyces mutabilis Stubbeskjellsopp    
       
L    

Toppen

Laccaria amethystina Ametystsopp    
Laccaria laccata  2  3 Lakssopp    
Laccaria proxima Stor lakksopp    
Laccaria tortilis  2  3  4 Dverglakksopp    
Lachnella alboviolascens Blågrå ragghengeskål   EJ (B)
Lachnellula suecica? Furuhårskål    
Lachnum virgineum  2  3   Bilde (3) tatt av Øyvind Weholt. Status ØW (M)
Lacrymaria lacrymabunda  2  3  4  5 Lodnehatt   ØW (M) 5
Lactarius aspideus  Vierriske    
Lactarius aurantiacus  2  3 Branngul riske   THD (B) og ØW (M) 2-3
Lactarius azonites  2  3  4 Eikerøykriske Status ØW (M) 1-3
Lactarius badiosanguineus  2  3 Svartrød riske   PM (B)
Lactarius bertillonii Filthvitriske   PM (B)
Lactarius blennius  2 Bøkeriske   THD og ØW (B)
Lactarius camphoratus  2  3  4  5 Duftriske   ØW (B) og PM (B)
Lactarius chrysorrheus  2  3 Gul eikeriske   ØW (B)
Lactarius cyathuliformis  2 Olivenoreriske   ØW (B)
Lactarius deliciosus  2  3  4 Furumatriske   ØW (B)
Lactarius deterrimus Granmatriske    
Lactarius fennoscandicus  2 Lillagrå matriske Funnet etter tips PM (B)
Lactarius flexuosus  2  3  4 Bølgeriske   ØW (B) 2-4
Lactarius fluens  2  3 Kantbøkeriske Sjelden ØW (B)
Lactarius fuliginosus  2  3  4 Røykriske   ØW (B) 4
Lactarius glyciosmus  2  3  4 Kokosriske   ØW (M) 4
Lactarius helvus  2  3 Lakrisriske   THD (B)
Lactarius hysginoides  2  3  4 Glattfotfagerriske   ØW (M)
Lactarius hysginus  2  3 Fagerriske   THD (B)
Lactarius leonis  2  3 Løvesvovelriske Status ØW (B)
Lactarius lignyotus  2  3  4 Sotriske    
Lactarius lilacinus  2 Lillariske    
Lactarius mammosus  2  3 Mørk kokosriske   ØW (M)
Lactarius necator Svartriske    
Lactarius musteus  2  3  4 Fururiske    
Lactarius obscuratus  2 Vrangoreriske    
Lactarius picinus  2 Bekriske    
Lactarius pilatii  2  3  4  5 Pukkelriske Sjelden ØW (M) 1-3
Lactarius pubescens Blek skjeggriske   ØW (B)
Lactarius pyrogalus  2 Hasselriske    
Lactarius roseozonatus  2     ØW (B)
Lactarius rufus Rødbrun pepperriske    
Lactarius serifluus  2  3 Bærfisriske   ØW (B)
Lactarius scrobiculatus Svovelriske    
Lactarius spinosulus Skjellriske    
Lactarius tabidus  2 Gulmelksøtriske    
Lactarius torminosus Skjeggriske    
Lactarius trivialis  2  3  4 Hulriske    
Lactarius utilis?  2  3     ØW (B)

Lactarius uvidus

Gråfiolett riske   ØW (B)
Lactarius vietus  2  3  4 Gråriske   ØW (B)
Lactarius quietus  2  3 Eikeriske   PM og ØW (B)
Lactarius zonarioides Granbelteriske   ØW (B)
Lactifluus piperatus?  2 Hvit pepperriske    
Lactifluus volemus  2 Mandelriske    
Laetiporus sulphureus  2  3  4  5  6 Svovelkjuke    
Lamproderma columbinum Stålhagl   PV (M)
Lamproderma violaceum  2  3  4   Sjelden PV (M)
Lasiobolus papillatus  2 Kransmøkkøye   RK (B)
Leccinum albostipitatum  2 Ospeskrubb    
Leccinum aurantiacum Eikeskrubb    
Leccinum duriusculum  2  3  4 Brun ospeskrubb    
Leccinum niveum Myrskrubb    
Leccinum piceinum  2  3 Granskrubb    
Leccinum pseudoscabrum Hasselskrubb    
Leccinum scabrum  2 Brunskrubb    
Leccinum schistophilum  2  3  4 Gråskrubb    
Leccinum variicolor  2  3 Svartskrubb    
Leccinum versipelle  2  3 Rødskrubb Arten på bilde 2 og 3 ble funnet 24. mai 2014 i Fredrikstad!  
Leccinum versipelle  2 Rødskrubb Lys varietet ØW (B)
Leccinum vulpinum? Furuskrubb    
Lentinellus castoreus  2  3 Beversagsopp   SK (B)
Lentinellus flageliformis  2 Sagsopp   ØW (M)
Lentinus suavissimus Duftlærhatt Sjelden  
Lenzites betulina Bjørkemusling   THD (B)
Leocarpus fragilis  2  3  4  5  6 Sjokoladeegg Status PM (B) 1-4
Leotia lubrica Slimmorkel    
Lepidoderma tigrinum  2  3  4  5 Mosaikkule   EJ (B)1-2. 3-5 PV(M)
Lepiota clypeolaria  2  3 Filtskjellet parasollsopp   ØW (B)
Lepiota cristata Stankparasollsopp   ØW (M)
Lepiota magnispora Gulfiltparasollsopp    
Lepiota oreadiformis  2  3  4  5  6  7 Blek parasollsopp Status PM og ØW (B) + ØW (M) 3 - 6
Lepista irina Irisridderhatt    
Lepista nuda  2 Blå ridderhatt    
Lepista sordida  2  3  4 Lillabrun ridderhatt   SK (B) 3+4
Leptoporus mollis  2  3 Kjøttkjuke    
Leratiomyces percevalii  2  3 Flisskurvehatt   ØW (M) 2-3
Leucogyrophana mollusca  2 Gullnettsopp   EJ (B)
Leucopaxillus giganteus  2  3 Kjempetraktmusserong    

Leucoscypha leucotricha  2  3

Hvitt børstebeger    
Lichenomphalia umbellifera  2 Torvnavlesopp   ØW (B)
Limacella glioderma Melsneglehatt    
Lindbladia tubulina  2  3  4   Sjelden EJ (M)
Lycogala epidendron  2  3 Ulvemelk    
Lycoperdon exipuliforme  2 Stilkrøyksopp    
Lycoperdon foetidum  2  3 Mørk vorterøyksopp    
Lycoperdon perlatum Vorterøyksopp    
Lycoperdon pratense Engrøyksopp   ØW (B)
Lycoperdon pyriforme  2 Pærerøyksopp    
Lycoperdon umbrinum? Skogrøyksopp    
Lyophyllum anthracophilum Bålgråhatt   ØW (M)
Lyophyllum connata  2 Hvit knippesopp    
Lyophyllum decastes  2  3  4 Grå knippesopp   ØW (M) 4
Lyophyllum deliberatum  2 Kalksotgråhatt   ØW (M)
Lyophyllum leucophaeatum  2  3 Filtet sotgråhatt   AKS (B)
Lyophyllum putidum  2 Nålegråhatt   ØW (M)
Lyophyllum rancidum  2  3 Rotgråhatt   ØW (M)
Lyophyllum shimeji 2   Sekvensert. Sjelden. Status ØW (M)
       
M    

Toppen

Macrocystidia cucumis  2  3 Agurkhatt    
Macrotyphula fistulosa var. fistulosa Trådklubbesopp    
Macrotyphula juncea  2  3  4 Hul tråklubbesopp    
Malocybe agardhii  2  3 Filtet ringtrevlesopp   ØW (M) og (B) 3
Malocybe dulcamara  2  3 Gulbrun trevlesopp   ØW (M)
Malocybe fibrillosa   Sekvensert. Conf. Ditte Bandini. Ny for Norge 2020 ØW (M)
Marasmiellus ramealis  2  3 Greinseigsopp    
Marasmiellus tricolor 2 Plenseigsopp Sjelden ØW (M)
Marasmius cohaerens Børsteseigsopp Sjelden PM (B) og ØW (M)
Marasmius epiphyllus  2  3 Løvseigsopp   AA (B)
Marasmius oreades  2  3 Nelliksopp    
Marasmius rotula  2 Hjulseigsopp    
Marasmius setosus  2  3 Bøkebladseigsopp Sjelden ØW (B)
Marcelleina pseudoanthracina  2  3  4   Svært sjelden. Få funn i Europa.
På bilde 3 sammen med 
Tricharina ascophanoides
RK (B)
Megacollybia platyphylla  2  3 Tægesopp    
Melanoleuca cavipes  2  3   Sekvensert. Ny for Norden 2017 ØW (M)
Melanoleuca cinereifolia  2   Sekvensert ØW (M)
Melanoleuca cognata  2  3  4  5 Vårmunkehatt    
Melanoleuca friesii   Sjelden. Status ØW (B)
Melanoleuca grammopodia Brunriflet munkehatt   PM (B)
Melanoleuca humilis Melet munkehatt Sekvensert
ØW (M)
Melanoleuca melaleuca  2 Brun munkehatt   ØW (M)
Melanoleuca strictipes  2 Sommermunkehatt   KH (B)
Melanoleuca verrucipes  2 Skrubbmunkehatt Sjelden  
Melastiza cornubiensis  2  3 Småoransjebeger   ØW (M)
Meruliopsis taxicola  2 Blodkjuke   EW (B)
Meripilus giganteus Storkjuke Sjelden. Status THD (B)
Merismodes sp.  2   M. anomala eller M. confusa EJ (B)
Metatrichia vesparium?  2 Bukettklubbe   PM - EJ (B)
Microglossum atropurpureum Vrangjordtunge Status ØW (M) og PM (B)

Microglossum viride  2

Grønntunge    
Mitrula paludosa  2  3  4  5 Sumpklubbemorkel    
Mitrula paludosa f. pallens 2      
Mollisia cinerea  2 Gråskål    
Monilinia megalospora  2  3 Blokkebærknollbeger Sjelden RK (B)
Morchella sp.      
Morchella importuna  2  3  4   Sekvensert ØW (M)
Morchella norvegiensis  2  3  4  5  6  7  8   Sekvensert PC (M)
Morchella oweri  2  3  4  5   Sekvensert. Ny for Norge 2015 ØW (M)
Morchella purpurascens  2   Sekvensert  
Mucilago crustacea  2  3  4 Heksespytt   PV (B)
Mutinus ravenelii Hagestanksopp    
Mycena abramsii  2  3  4  5  6 Sommerhette   ØW (B) 1-4
Mycena acicula  2  3 Rød gulfothette    
Mycena aetites  2  3 Gråhette   ØW (B)
Mycena cappilaripes  2  3  4  5 Prikkskivehette   AA og ØW (M)
Mycena cinerella  2  3  4 Melhette   AA (B)
Mycena citrinomarginata  2  3 Gulhette   AA (B)
Mycena clavicularis  2  3 Furuhette   ØW (B)
Mycena epipterygia var. candida  2  3  4     AA (M)
Mycena epipterygia var. epipterygia  2 Flåhette   ØW (B) 1
Mycena epipterygia var. epipterygia  2 Flåhette Løvskogart? PM (B)
Mycena filopes  2 Stripehette   ØW (B)
Mycena flavoalba  2 Elfenbenshette   ØW (B)
Mycena galericulata  2 Rynkehette   ØW (B)
Mycena galopus  2 Melkehette    
Mycena haematopus  2 Blodhette   ØW (B) 1
Mycena hiemalis  2  3 Blek barkhette   ØW (M)
Mycena inclinata? Eikehette   ØW (M)
Mycena laevigata  2 Bruskhette   ØW (M)
Mycena leptocephala  2  3  4  5 Liten luthette   AA (B) + (M) og ØW (M) 3-5
Mycena maculata Flekkskivehette   ØW (B)
Mycena megaspora  2  3 Myrhette   ØW (M)
Mycena meliigena Barkhette    
Mycena metata Frosthette   AA (B)
Mycena mirata?  2  3 Småhette   AA (B)
Mycena niveipes  2  3 Vårhette   ØW (B)
Mycena picta  2 Sylinderhette Sjelden. Status AA (B)
Mycena plumipes  2  3  4  5 Konglehette   AA og ØW (B) 1-4
Mycena polygramma Sølvhette    
Mycena cf. pruinatipes  2   Sekvensert 2020 ØW (M)
Mycena pseudocorticola  2  3 Blå barkhette    
Mycena pura Reddikhette   ØW (B)
Mycena purpureofusca  2 Fiolettkanthette   ØW (B)
Mycena renati  2  3 Prydhette    
Mycena rosella  2  3 Rosehette    
Mycena rubromarginata  2  3 Rødkanthette   AA (B)
Mycena sanguinolenta  2  3  4  5  6  7  8 Kantblodhette   AA (B) + ØW (B) 3, 7, 8 og (M) 5 og 6
Mycena silvae-nigrae  2  3  4 Vårluthette   AA (B) 1
Mycena stipata  2  3  4 Knippeluthette   ØW (B) + (M) 4
Mycena stylobates  2  3 Stjernesokkelhette   AA (B)
Mycena tenerrima Pudderhette   AA (B)
Mycena viridimarginata  2  3  4  5 Olivenbrun luthette   ØW (B) og PM (B)
Mycena vitilis  2  3  4 Blankstilkhette   AA (B) + (M)
Mycena vulgaris  2  3  4 Klisterhette   AA (B) og ØW (M) 4
Mycena zephirus  2  3 Flekkhette   THD+AA (B) 2
Mycetinis alliaceus  2 Stor løksopp Funnet etter tips  
Mycetinis scorodonius Løksopp    
Mycetinis querceus  2 Eikeløksopp    
Myxomphalia maura  2 Branntussehatt Blekt eksemplar ØW (M)
       
N    

Toppen

Naucoria bohemica  2  3  4  5  6  7  8 Bjørkebrunhatt   ØW (M) + (B)
Naucoria geraniolens  2  3 Pelargoniumbrunhatt   ØW (M)
Naucoria escharioides Lys orebrunhatt   PM (B)
Naucoria salicis Vierbrunhatt Sjelden ØW (M)
Naucoria scolecina  2 Mørk orebrunhatt   ØW (B)
Nectria cinnabarina  2  3 Rødvorte    
Neolentinus lepideus  2  3  4 Svillesopp    
Nidularia deformis  2  3  4 Fugleredesopp    
       
O    

Toppen

Omphalina mutila  2 Lyngtraktsopp Sjelden. Status ØW (M)
Omphalina pyxidata  2  3 Brun navlesopp Sekvensert ØW (M)
Ossicaulis lignatilis?  2  3 Vedtraktsopp   ØW (B)
Otidea alutacea  2  3  4 Lærøre   ØW (M)
Otidea brunneoparva  2  3  4   Sekvensert. Ny for Norge 2020 ØW (M)
Otidea cochleata  2  3  4  5  6 Sneglehusøre   ØW (M) 1-4
Otidea leporina  2  3 Hareøre   EJ (M)
Otidea nannfeldtii  2 Maurtueøre    
Otidea onotica  2 Eseløre    
Otidea propinquata = O. abeitina  2   Sjelden ØW (M)
Oudemansiella mucida  2  3 Porselenshatt Funnet etter tips  
Oxyporus populinus  2 Lønnekjuke   THD (B)
       
P    

Toppen

Pachyella babingtonii  2  3 Klattbeger Funnet etter tips  
Panaeolina foenisecii  2  3 Slåttesopp   ØW (B)
Panaeolus acuminatus  2  3  4 Slank flekkskivesopp   ØW (M) og (B)
Panaeolus alcis  2  3  4 Elgflekkskivesopp   ØW (M)
Panaeolus ater  2  3 Vårflekkskivesopp   ØW (B) 1-2
Panaeolus cinctulus  2  3  4 Belteflekkskivesopp    
Panaeolus fimicola  2 Grå flekkskivesopp   ØW (M)
Panaeolus olivaceus  2  3  4  5 Rusporet flekkskivesopp Sjelden ØW (M)
Panaeolus papilionaceus  2  3  4 Frynseflekkskivesopp   ØW (B) 1-3
Panaeolus reticulatus   Sannsynlig ny art for Norge ØW (M)
Panaeolus semiovatus  2  3  4  5  6  7 Gjødselringsopp    
Panaeolus phalaenarum  2  3   Sjelden  
Panellus mitis  2 Vinterlærhatt   THD og ØW (B)
Panellus stypticus  2 Besk lærhatt   PM + AKS (B)
Panus conchatus Stor lærhatt    
Paralepista flaccida  2  3  4 Gulbrun ridderhatt    
Parasola auricoma  2  3 Oransjebrun blekksopp   ØW (M)
Parasola conopilus  2  3 Klokkesprøsopp   ØW (M)
Parasola kuehneri  2   Sjelden. Status ØW (M)
Parasola lactea  2  3  4 Sumphjulblekksopp   ØW (M)
Parasola plicatilis  2  3  4  5  6  7 Hjulblekksopp   ØW (M) 1-6
Paxillus filamentosus  2  3 Orepluggsopp    
Paxillus involutus Vanlig pluggsopp    
Peziza ampelina  2  3  4   Sjelden ØW (M) 1-2
Peziza ampliata  2  3  4  5  6  7  8 Siltbegersopp Sjelden ØW (M)
Peziza badia Brun begersopp    
Peziza echinospora  2 Brun brannbegersopp   ØW (B)
Peziza exogelatinosa  2  3  4   Sekvensert. Ny for Norge 2016 ØW (M)
Peziza fimeti  2  3  4  5 Møkkbegersopp   ØW (M)
Peziza limnaea  2  3  4  5 Strandbegersopp 3-5 er sekvensert ØW (M) 3-5
Peziza cf. moravecii  2  3     ØW (M)
Peziza michelii  2  3  4 Gulkjøttbegersopp   RK (M)
Peziza phyllogena  2  3  4 Kjempebegersopp 4 oppdaget av IR ØW (M) 4

Peziza pseudoviolacea  2  3  4

  Sekvensert. Ny for Norge 2020 ØW (M)
Peziza repanda  2 Flat begersopp   ØW (M)
Peziza succosa  2  3  4 Gulnende begersopp 4 er sekvensert ØW (M)
Peziza varia 2  3 Stubbebegersopp   ØW (B) 1-2
Peziza varia coll.  2  3   Oppdaget av ØW ØW (M)
Peziza vesiculosa Kompostbegersopp    
Phaeocollybia jennyae Jennys topphatt   ØW (B)
Phaeocollybia lugubris  2  3 Sleiptopphatt    
Phaeogalera stagnina Brun myrklokkehatt   ØW (M)
Phaeolepiota aurea  2 Gullskjellsopp    
Phaeolus schweinitzii  2  3 Gulrandkjuke   ØW (B)
Phaeomarasmius erinaceus  2  3  4  5 Skjellkvisthatt    
Phaeonematoloma myositis  2  3  4 Olivensvovelsopp   ØW (M)
Phellinus conchatus?  2 Seljekjuke   KMO (B)
Phellinus igniarius? Seljeildkjuke    
Phellinus laevigatus  2 Flakkjuke   THD (B)
Phellinus lundellii  2  3 Valkildkjuke   LR (M)
Phellinus populicola  2 Stor ospeildkjuke   AKS (B)
Phellinus punctatus Putekjuke   THD (B)
Phellinus tuberculosus Plommekjuke   THD (B)
Phellinus robustus?  2 Eikeildkjuke   THD (B)
Phellinus tremulae  2 Ospeildkjuke   IR (B)
Phellodon melaleucus  2 Svarthvit sølvpigg    
Phellodon niger Svartsølvpigg Sjelden EJ (B)
Phellodon tomentosus  2 Beltesølvpigg    
Phlebia radiata  2 Rosettsopp   THD (B) bilde 2
Phlebia tremellosa  2 Gelénettsopp   THD (B)
Phloeomana speirea  2  3  4  5  6  7 Kvisthette   ØW (M) 1-4
Pholiota astragalina  2  Safranskjellsopp    
Pholiota flammans  2 Svovelskjellsopp   THD (B)
Pholiota gummosa  2 Blekgul slimskjellsopp    
Pholiota highlandensis Bålskjellsopp   ØW (B)
Pholiota lenta Slimskjellsopp   ØW (M)
Pholiota limonella  2 Kvisthullskjellsopp   THD (B)
Pholiota lubrica  2 Rødbrun slimskjellsopp   ØW (M)
Pholiota lucifera  2  3 Luciferskjellsopp Sjelden ØW (M)
Pholiota mixta Blek stiskjellsopp   ØW (B)
Pholiota scamba  2 Dvergskjellsopp   ØW (B)
Pholiota squarrosa  2  3 Raspskjellsopp    
Pholiota subochracea  2  3 Granskjellsopp Sjelden. Status ØW (M)
Pholiota tuberculosa  2 Fnokkskjellsopp   ØW (M)
Pholiotina aporos  2 Vårringerlehatt    
Pholiotina aporos var. aporos  2  3     ØW (M)
Pholiotina arrhenii  2 Rødbrun ringerlehatt   ØW (M)
Pholiotina mairei  2  3  4    Sjelden ØW (M)
Pholiotina nemoralis var. dentatomarginata  2     ØW (M)
Pholiotina nemoralis var nemoralis  2  3     ØW (M)
Pholiotina rugosa  2 Slank ringkjeglesopp   ØW (M)
Pholiotina striipes  2  3 Dråpeerlehatt Sjelden ØW (M)
Pholiotina vexans  2 Vrang ringerlehatt   ØW (M)
Phragmotrichum chailletii  2     PM (B)
Phyllotopsis nidulans Ferskenhatt    
Physarum rubiginosum  2  3     EJ (M)
Physisporinus vitreus Glasskjuke   HK (B)
Piceomphale bulgarioides  2 Grankongleskål    
Picipes tubaeformis  2  3 Trompetkjuke   PV (M) og LR (B)
Piptoporus betulinus Knivkjuke    
Pleurocybella porrigens Krittøsterssopp    
Pleurotus dryinus  2  3 Seig østerssopp På gran!  
Pleurotus ostreatus  2  3  4 Blågrå østerssopp    
Pleurotus ostreatus var. praecox   Sjelden ØW (B)
Pleurotus pulmonarius  2  3  4 Bjørkeøsterssopp    
Plicatura crispa  2  3 Vifterynkesopp   IR (B)
Pluteus atromarginatus  2  3  4 Kantskjermsopp    
Pluteus cervinus  2  3 Skjermsopp    
Pluteus cinereofuscus  2  3  4 Gråbrun skjermsopp Sjelden ØW (M)
Pluteus ephebeus 2 3   Sjelden. Status ØW (M)
Pluteus leoninus  2  3 Gul skjermsopp   PM (B)
Pluteus nanus  2 Dvergskjermsopp Sjelden ØW (B)
Pluteus phlebophorus  2 Åreskjermsopp Sjelden. Status ØW (M)
Pluteus plautus  2  3  4 Rynkeskjermsopp Sjelden  
Pluteus podospileus  2 Punktfotskjermsopp Sjelden ØW (M)
Pluteus romellii  2  3  4 Gulfotskjermsopp    
Pluteus roseipes  2  3  4  5  6   Ny for Norge 2010. Sekvensert etter funn i 2017 ØW (M)
Pluteus salicinus  2 Grå skjermsopp    
Pluteus semibulbosus  2  3  4 Melskjermsopp   ØW (M)
Pluteus umbrosus  2  3 Plysjskjermsopp   ØW (M)
Polyporus brumalis Grovporet vinterstilkkjuke   PM (B)
Polyporus ciliatus  2  3  4 Finporet vinterstilkkjuke    
Polyporus leptocepalus Sokkjuke   ØW (B)
Polyporus melanopus  2  3 Svartstilkkjuke    
Polyporus squamosus  2 Skjellkjuke    
Postia caesia Blåkjuke    
Postia lactea Løvtremelkekjuke   LR (M)
Postia ptychogaster  2  3  4  5 Støvkjuke    
Postia tephroleuca Melkekjuke   LR (M)
Prothostropharia luteonitens  2  3 Pukkelkragesopp    
Prothostropharia semiglobata  2  3  4 Sitronkragesopp   ØW (M) 1+2
Psathyrella almerensis  2  3  4 Sumpsprøsopp Sjelden LØ (M)
Psathyrella alluviana  2  3   Sekvensert. Ny for Norge 2018 ØW (M)
Psathyrella atomatoides  2  3  4  5  6  7   Sjelden. Få funn i Norge ØW (M)
Psathyrella sp.  2  3  4  5  6   Sekvensert ØW (M)
Psathyrella candolleana Hvit sprøsopp    
Psathyrella clivensis  2   Ny for Norge 2015? Ingen oppføringer i Norsk Soppdatabase.
Bekreftet av Leif Örstadius
ØW (M)
Psathyrella dondlii  2  3  4  5  6   Sekvensert. Ny for Norge 2014/18
Conf. Andreas Melzer
ØW (M)
Psathyrella corrugis  2  3  4  5  6 Rødkantsprøsopp   ØW (B) + (M)
Psathyrella dicrani  2   Sekvensert. Ny for Norge 2014 ØW (M)
Psathyrella fennoscandica   Sjelden. Få funn ØW (M)
Psathyrella fatua  2  3   Sjelden ØW (M)
Psathyrella fibrillosa  2  3     ØW (M) 1-2
Psathyrella impexa  2  3  4   Sekvensert2. funnet for Norge ØW (M)
Psathyrella jacobssonii  2  3  4  5   Ny for Norge 2014 ØW (M)
Psathyrella laevissima   Ny for Norge 2019 ØW (M)
Psathyrella lutensis  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   10-11 er sekvensert ØW (M)
Psathyrella microrhiza  2  3  4  5  6  7   6-7 er sekvensert ØW (M)
Psathyrella multipedata  2 Knippesprøsopp Sjelden ØW (M)
Psathyrella cf. oboensis  2  3   Sekvensert. Ny for Norge 2018 (2017) ØW (M)
Psathyrella obtusata Pinnesprøsopp Sjelden ØW (M)
Psathyrella olympiana  2   Sekvensert. Andre funnet i Norge. Status ØW (M)
Psathyrella pertinax  2  3 Gransprøsopp Sjelden ØW (M)
Psathyrella piluliformis  2  3  4  5 Kastanjesprøsopp   ØW (B) 1-4
Psathyrella potteri  2  3   Sjelden ØW (M)
Psathyrella prona  2  3  4  5  6 Glimmersprøsopp   ØW (M)
Psathyrella pseudocorrugis  2  3     ØW (M)
Psathyrella pseudocracilis  2  3     ØW (M)
Psathyrella rostellata  2  3   Sekvensert ØW (M)
Psathyrella saponacea  2     ØW (M)
Psathyrella senex  2  3  4  5  6  7  8  9 Mosesprøsopp Sekvensert ØW (M)
Psathyrella seymourensis  2  3  4  5  6  7  8   Ny for Norge 2014 ØW (M)
Psathyrella sphagnicola  2  3  4  5  6  7  8  9   4-5 er sekvensert. Status ØW (M) og (B) 1-6
Psathyrella aff. spadiceogrisea  2  3  4   Sekvensert. Mulig ny art! ØW (M)
Psathyrella spadiceogrisea  2 Gråbrun sprøsopp   ØW (M)
Pseudoclitocybe cyathiformis  2 Kaffebrun traktsopp    
Pseudocraterellus sinuosus  2 Krustrompetsopp Sjelden  
Pseudohydnum gelatinosum  2  3 Issvullsopp    
Pseudombrophila cervaria  2  3  4 Hjortedyngebeger   RK (M)
Pseudombrophila merdaria  2  3  4 Dyngebeger Sjelden RK (M) 1-2
Pseudombrophila ripensis?  2 Knolldyngebeger   ?
Pseudombrophila theioleuca  2  3 Blekt dyngebeger   RK (B)
Pseudoplectania nigrella  2  3  4 Svart vårbeger   RK (M) 3-4
Pseudoplectania episphagnum  2 Myrvårbeger Sjelden  
Pseudosperma flavellum  2  3  4  5  6  7   Sjelden. Sekvensert. 3 og 4 bekreftet av Ellen Larsson ØW (M)
Psilocybe semilanceata  2 Spiss fleinsopp    
Pucciniastrum areolatum  2  3 Lokkrust   PV (B)
Pulvinula convexella  2 Myggbeger   RK (M)
Pycnoporellus fulgens  2 Flammekjuke Status IR (B)
Pycnoporus cinnabarinus  2 Sinoberkjuke    
       
R    

Toppen

Ramaria abietina  2 Grønntuppkorallsopp   ØW (M)
Ramaria botrytis  2  3  4 Rødtuppsopp Status KB (M)
Ramaria eumorpha? Grankorallsopp    
Ramaria fagetorum Lakserosa korallsopp Oppdaget av IR. Sjelden. Status ØW (M) og KB (M)
Ramaria flaccida  2   Sjelden ØW (M)
Ramaria gracilis  2  3 Duftkorallsopp    
Ramaria gypsea  2  3  4  5  6 Sitronkorallsopp   ØW (M) og KB (M)
Ramaria ignicolor Flammekorallsopp Status ØW (M)
Ramaria karstenii Dyster korallsopp Sjelden. Status ØW (M) og KB (B)
Ramaria pallida  2  3  4 Blek korallsopp Status ØW (M) og KB (M)
Ramaria safraniolens  2  3  4  5 Gul korallsopp Sekvensert ØW (M) og KB
Ramaria stricta  2  3  4  5 Rank korallsopp   ØW (M)
Ramaria testaceoflava  2  3 Mørknende korallsopp   ØW (M)
Ramaria flavescens  2 Stor korallsopp Sjelden. ØW (M)
Ramariopsis kunzei  2  3 Hvit småfingersopp    
Ramsbottomia crechqueraultii  2  3 Vrangstibeger Status EJ (M)
Reticularia jurana  2  3  4 Kanelegg   PV (M)
Reticularia lycoperdon  2  3  4  5  6  7 Sotegg Noen umodne IR (B) 1, 2 og 3
Rhizina undulata  2 Rotmorkel    
Rhizocybe pruinosa  2  3  4  5  6 Vårtraktsopp 1 og 2 funnet januar 2015 ØW (M) 3-6
Rhizomarasmius undatus Bregneseigsopp   ØW (B)
Rhizopogon luteolus Gul ekornnøtt    
Rhodocollybia butyracea f. asema Horngrå flathatt    
Rhodocollybia butyracea f. butyracea  2 Rødbrun flathatt   ØW (B) 1
Rhodocollybia fodiens  2 Bitter rotsopp    
Rhodocollybia maculata Flekkrotsopp   ØW (B)
Rhodocollybia prolixa var.  distorta  2  3  4  5 Blekstilket flekkrotsopp   ØW (M) 1-4
Rhodocybe caelata  2  3 Væpnerhatt   ØW (M)
Rhodocybe gemina  2 Stor væpnerhatt    
Rhodocybe hirneola  2  3 Navlevæpnerhatt   ØW (B)
Rhodocybe nitellina  2 Oransjebrun væpnerhatt   ØW (B)
Rhytisma acerinum Lønnetjæreflekk    
Rhytisma salicinum  2  3 Seljetjæreflekk   AG (B)
Rickenella fibula  2  3 Gul nålehatt   PM (B) 1-2
Rickenella fibula var. hydrina?     ØW (M)
Rickenella swartzii  2 Fiolett nålehatt    
Roriodomyces rorida Slimhette   ØW (B)
Rosellinia aquila  2  3   Sjelden. De hvite hårene er en Verticillium-art EJ (M)
Rugosomyces carneus Rosa fagerhatt    
Russula adusta  2  3  4  5 Røykkremle   ØW (B) og (M) 4-5
Russula aeruginea Grønnkremle    
Russula albonigra Gråsvart kremle    
Russula alnetorum  2  3  4 Skarp orekremle   ØW (B) 1-3
Russula amoenoides  2  3   Sjelden? ØW (M)
Russula amoenolens  2? Camembertkremle   ØW (M)
Russula aquosa  2  3  4 Sumpkremle   ØW (M) + (B)
Russula atrorubens  2  3 Svartrød kremle   PM (B)
Russula aurea  2  3  4  5 Gullkremle   PM (B) 1-3
Russula azurea  2  3 Drueblå kremle   ØW (B)
Russula badia  2  3 Pepperkremle   ØW (B) + (M)
Russula betularum  2 Blek giftkremle   ØW (B)
Russula brunneoviolacea  2  3 Brunfiolett kremle   PM (B)
Russula caerulea  2  3 Pukkelkremle    
Russula citrinochlora  2  3 Sitronkremle Sekvensert. Status ØW (M)
Russula claroflava Mild gulkremle    
Russula clavipes  2  3  4  5 Olivengrønn sildekremle   ØW (B) + ØW (M) 4 og 5
Russula consobrina Nestlekremle    
Russula cremeoavellanea  2  3  4  5 Gul mandelkremle   ØW (M) 4-5
Russula cuprea  2 Kopperkremle Status  
Russula cyanoxantha  2 Broket kremle   ØW (B) 1
Russula cyanoxantha f. peltereaui     ØW (B)
Russula decolorans Gulrød kremle    
Russula delica Traktkremle    
Russula cf. depallens  2  3     ØW (M)
Russula depallens  2  3  4  5  6  7 Bleknende kremle 6-7 er sekvensert ØW (M) 4-7
Russula densifolia  2  3 Tettkremle   ØW (B)
Russula emetica Giftkremle    
Russula faginea?  2  3 Bøkesildekremle   PM (B)
Russula farinipes Melfotkremle Sjelden PM (B)
Russula favrei  2  3  4 Brun sildekremle   PM (B) og ØW (M)
Russula fellea  2  3  4 Bøkekremle   ØW (M) 3-4
Russula foetens  2 Stankkremle    
Russula font-queri  2 Gyllenkremle Sjelden. ØW (M)
Russula fragilis  2  3  4  5  6 Skjørkremle   ØW (M)  og (B) 5-6
Russula gracillima  2  3  4 Bjørketårekremle   PM og ØW (B)
Russula grata  2 Marsipankremle    
Russula graveolens  2  3  4 Lundsildekremle   ØW (B)
Russula graveloens ss. lato  2   Ikke helt avklart ØW (M)
Russula grisea  2 Gråfiolett kremle   ØW (M)
Russula grisescens  2 Gråfotgiftkremle   ØW (B)
Russula illota  2 Kantstankkremle   PM (B)
Russula insignis  2     ØW (M)
Russula integra  2  3 Mandelkremle 2 - 3 er sekvensert ØW (M) 2-3
Russula intermedia  2 Stor bjørkekremle   ØW (M)
Russula lepida Fagerkremle Sjelden  
Russula lilacea  2  3  4 Lillakremle   ØW (M) 1-3
Russula maculata  2 Flekkremle   PM (B)
Russula mairei  2 Rød bøkekremle    
Russula medullata  2  3 Grågrønn kremle    
Russula melitodes  2   Sjelden. Status ØW (M)
Russula mustelina  2  3 Røyskattkremle    
Russula nauseosa  2  3 Vrangkremle   PM og ØW (B)
Russula nigricans  2  3  4 Svartkremle   PM og AKS (B)
Russula nitida  2  3  4 Liten bjørkekremle   ØW (M)
Russula ochroleuca Skarp gulkremle    
Russula odorata  2 Duftkremle   ØW (M)
Russula olivascens  2  3  4 Sprø olivenkremle   ØW (B) 4
Russula paludosa  2 Storkremle    
Russula parazurea  2 Blågrønn kremle   ØW (B) 1
Russula pascua? 2  3 Fjellsildekremle Sekvensert ØW (M)
Russula pectinatoides  2  3  4 Mild kamkremle   ØW (B) + (M) 4
Russula pectinatoides f. pseudoamoenolens?  2  3     ØW (B)
Russula pelargonia  2  3  4  5 Pelargoniumkremle   ØW (B) 1-2 og 5
Russula cf. postiana  2  3     ØW (M)
Russula pseudointegra Rød eikekremle   ØW (B)
Russula puellaris  2 Frøkenkremle   ØW (B)
Russula queleti  2  3 Grantårekremle    
Russula rhodopus  2 Lakkremle   ØW (M)
Russula risigallina Kameleonkremle   ØW (B)
Russula sanguinea  2 Blodkremle   PM (B)
Russula sapinea  2   Sekvensert. Få funn ØW (M)
Russula sardonia  2  3 Furutårekremle   ØW (B)
Russula sphagnophila  2  3  4 Torvmosekremle   PM (B) og ØW (M) 4
Russula sp. nov.   Sekvensert  
Russula subfoetens?  2  3 Gulnende stankkremle   ØW (B)
Russula taigarum  2  3  4 Falsk sildekremle   PM og ØW (B)
Russula turci?  2  3 Jodoformkremle   ØW (B)
Russula undulata  2  3 Mørkrød eikekremle 2-3 er sekvensert ØW (M)
Russula velenovskyi  2 Stor teglkremle   ØW (B)
Russula velutipes  2 Morgenrødekremle   ØW (M)
Russula versicolor  2  3  4 Skarp frøkenkremle   ØW (B) 3
Russula vesca  2 Nøttekremle    
Russula vinosa  2  3 Vinrød kremle Bekreftet via mikroskopering ØW (M) 2-3
Russula violaceoincarnata  2  3  4  5  6  7 Stikremle 6-7 er sekvensert PM (B) og ØW (M)
Russula violeipes f. citrina  2 Ferskenkremle. Gul form   PM (B)
Russula vierescens  2  3  4  5 Rutekremle Sjelden. Status
Funnet etter tips
 
Russula vitellina  2  3  4 Smørkremle   ØW (M)
Russula xerampelina  2  3  4  5  6 Rød sildekremle   ØW (B) 1-3
Rutstroemia firma  2  3 Brunt kvistbeger    
       
S    

Toppen

Sagaranella tylicolor  2  3 Piggsporegråhatt   ØW (M)
Sagaranella gibberosum  2  3 Buklesporet gråhatt   ØW (M)
Sarcodon fennicus  2  3  4 Marsipanstorpigg Status
Oppdaget av IR
EWH (B)
Sarcodon imbricatus Granskjellpigg    
Sarcodon lundellii Vrangstorpigg Status PM (B)
Sarcodon squamosus Furuskjellpigg    
Sarcomyxa serotina Gulgrønn lærhatt    
Sarcoscypha austriaca  2  3  4  5  6 Skarlagen vårbeger Sjelden  
Sarcosoma globosum  2 Svartgubbe Sjelden. Status
Funnet etter tips
 
Schizophyllum commune  2 Kløyvesopp    
Scleroderma areolatum Liten mørkprikket potetrøyksopp    
Scleroderma bovista  2  3 Glatt potetrøyksopp   ØW (B) og /M) 3
Scleroderma citrinum  2  3 Gul potetrøyksopp    
Scutellinia crinita  2  3     EJ 1-2 og ØW 3 (M)
Scutellinia nigrohirtula  2 Nøkkekransøye Status PV (M)
Scutellinia torrentis  2 Flokkransøye   EJ (M)
Sebacina incrustans  2  3  4  5 Skorpetalg    
Serpula himantioides  2  3 Tømmernettsopp   KMO (B)
Simocybe centunculus  2  3 Olivenhatt Sjelden  
Simocybe haustellaris  2  3 Liten olivenhatt    
Sistotrema confluens  2  3 Dvergpiggsopp    
Skeletocutis amorpha  2 Gullkjuke   IR (B)
Sphaerobolus stellatus  2  3  4 Slyngball   IR (B)
Sparassis crispa  2  3 Blomkålsopp Sjelden  
Spathularia flavida Gul spademorkel   IR (B)
Sphagnurus palustre  2  3 Myrgråhatt    

Sphaerosporella brunnea  2  3  4

Tussebeger   EJ (M)
Spinellus fusiger Hettemugg    

Spooneromyces velenovskyi  2  3

  Meget sjelden RK (M)
Squamanita odorata  2 Duftknollsliresopp Sjelden. Status ØW (B)
Stemonitis axifera  2 Ruststift   PV (M)
Stemonitis fusca Sotstift   IR (B)
Stereopsis vitellina  2  3   Status EJ (M)
Stereum rugosum  2 Skorpelærsopp   PM (B)
Stereum sanguinolentum  2 Toppråtesopp   EW (B)
Stereum subtomentosum  2 Viftelærsopp   EW (B)
Strobilurus esculentus  2  3 Grankonglehatt    
Strobilurus stephanocystis Furukonglehatt    
Stropharia aeruginosa Irrgrønn kragesopp    
Stropharia cyaena Blågrønn kragesopp   THD (B)
Stropharia hornemannii Stor kragesopp    
Stropharia pseudocyanea  2  3 Blekgrønn kragesopp    
Strophostropharia alcis  2 Elgkragesopp   ØW (M)
Suillus bovinus Seig kusopp    
Suillus flavidus  2 Sumpkusopp    
Suillus granulatus  2 Ringløs smørsopp    
Suillus grevillei Lerkesopp    
Suillus luteus  2 Smørsopp    
Suillus variegatus Sandsopp    
Sutorius luridiformis  2  3  4  5 Blodrørsopp    
Symphytocarpus flaccidus  2  3  4  5 Brunt stubbegulp   PV (M)
       
T    

Toppen

Tapesia fusca  2 Teppeskål   EJ (M)
Tapinella atrotomentosa Fløyelspluggsopp    
Tapinella panuoides Huspluggsopp   PM (B)
Tarzetta catinus  2  3  4 Klokkebeger    
Tarzetta cupularis  2  3 Småklokkebeger    
Thelebolus stercoreus  2  3   På hundemøkk? RK (M)
Thelephora anthocephala  2   Sjelden. Trolig forvekslet med T. palmata  
Thelephora palmata  2 Fingerfrynsesopp    
Thelephora penicillata Skjeggfrynsesopp   IR (B)
Thelephora terrestris Frynsesopp    
Trametes hirsuta Raggkjuke    
Trametes ochracea  2 Beltekjuke   AKS (B)
Trametes versicolor Silkekjuke   THD (B)
Tremella encephala  2 Furugelésopp    
Tremella foliacea Bladgelésopp    
Tremella mesenterica Gul gelésopp    
Tremellodendropsis tuberosa  2 Buskgelésopp Sjelden. Status EWH (B)
Trichaptum abietinum?  2  3 Fiolkjuke    
Tricharina ascophanoides     RK (B)
Trichia contorta  2     PV (M)
Trichia decipiens  2  3 Ullklubbe   PV (B 2-3)
Trichia scabra  2  3 Safranullklubbe   PV (M)
Trichoderma strictipile  2  3     EWH (B)
Trichoglossum walteri Vranglodnetunge Sjelden. Status ØW (M)
Tricholoma albobrunneum  2  3 Kastanjemusserong   HK/ØW (B) 1-2
Tricholoma alboconicum  2 Dvergmusserong Sjelden. Status ØW (B)
Tricholoma argyraceum  2  3  4 Hvit jordmusserong Sjelden. Status ØW (B)
Tricholoma atrosquamosum  2 Svartspettet musserong    
Tricholoma cf. sudum     ØW (M)
Tricholoma cingulatum  2 Grå ringmusserong    
Tricholoma columbetta  2  3  4 Silkemusserong    
Tricholoma equestre  2  3 Riddermusserong   ØW (B) 2 og 3
Tricholoma frondosae Osperiddermusserong    
Tricholoma fucatum  2  3  4  5  6  7  8 Røykmusserong   ØW (B) + PM (B)
Tricholoma fulvum Bjørkemusserong    
Tricholoma guldeniae  2  3  4 Broket musserong   PM (B) 1-2
Tricholoma imbricatum  2  3  4 Finskjellet musserong   ØW (B) og GG (B) 4
Trichololoma inamoenum Stankmusserong   ØW (B)
Tricholoma lascivum  2  3  4 Eikemusserong   ØW (M)
Tricholoma matsutake  2  3  4  5  6 Kransmusserong Sjelden. Status  
Tricholoma pessundatum  2 Dråpemusserong    
Tricholoma populinum  2  3  4  5 Poppelmusserong   ØW (B) + PM (B)
Tricholoma portentosum Gråmusserong    
Tricholoma saponaceum  2  3  4  5  6 Såpemusserong 4-5 er sekvensert ØW (B) + (M) 4-5
Tricholoma saponaceum var. squamosum  2  3 Skjellet såpemusserong    
Tricholoma scalpturatum  2  3 Gulnende jordmusserong 2-3 er sekvensert ØW (M) 2-3
Tricholoma sciodes  2  3 Grå bøkemusserong    
Tricholoma stans  2  3  4 Ustripet kastanjemusserong   GG (B) 4
Tricholoma stiparophyllum  2 Reddikmusserong    
Tricholoma sudum  2  3 Brunhvit musserong   ØW (B) 1-2
Tricholoma sulphureum Svovelmusserong    
Tricholoma terrum Grå jordmusserong    
Tricholoma vaccinum  2 Skjeggmusserong   ØW (B) 2
Tricholoma virgatum  2  3  4 Gallemusserong   PM (B) 1 og ØW (B) 4
Tricholoma viridilutescens Gulkantmusserong    
Tricholomopsis rutilans  2 Rød stubbemusserong    
Tricholomopsis decora  2  3 Brungul stubbemusserong    
Trichophaea gregaria  2 Småfløyelsbeger   EJ og RK (M)
Trichophaea woolhopeia Kalkfløyelsbeger   RK (M)
Tubaria confragosa  2  3 Ringpinnehatt    
Tubaria conspersa  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Mandelsporepinnehatt   ØW (M) 1-10
Tubaria furfuracea  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Pinnehatt   ØW (M) + (B) 1-10 og 13-15
Tubifera ferruginosa  2  3 Bringebærslim   PM (B) 1 og PV (M) 2-3
Tylopilus felleus  2 Gallerørsopp    
Typhula erythropus  2 Rødfottrådkølle Funnet etter tips  
Typhula phacorrhiza  2  3 Stor trådkølle    
Typhula sp.  2 Trådkøllesopp   KS (B)
       
U      
       
       
V    

Toppen

Vibrissea truncorum  2  3 Vårbekksopp    
Volvariella bombycina  2 Stor sliresopp Sjelden. Status  
Volvariella caesiotincta  2  3 Olivenblå sliresopp Sjelden. Status ØW (M)
Volvariella gloiocephala  2  3 Kompostsliresopp    
Volvariella hypopithys  2  3  4 Snøhvit sliresopp Sjelden. Status ØW (M)
       
W      
       
       
X    

Toppen

Xerocomellus bubalinus  2     ØW (M)
Xerocomellus chrystenteron?  2 Ruterørsopp    
Xerocomellus fennicus  2  3  4  5   Sjelden. Sekvensert i ettertid ØW (M)
Xerocomellus porosporus 2 Blek ruterørsopp    
Xerocomellus rubellus  2  3  4  5 Skarlagenrørsopp    
Xerocomus ferrugineus  2  3  4  5  6 Fløyelsrørsopp    
Xerocomus impolitus  2 Gul rørsopp Sjelden. Status ØW (B)
Xeromphalina campanella  2  3 Stubberusthette    
Xeromphalina cauticinalis Knollrusthette   PM (B)
Xeromphalina cornui  2 Dunrusthette Sjelden. ØW (B)
Xerula radicata  2  3 Pelerotsopp    
Xylaria carpophila  2 Bøkehamshorn    
Xylaria hypoxylon  2 Stubbehorn   PM (B)
Xylaria longipes  2 Smalt stubbehorn Sjelden