Last updates of rare and new species found in Norway
Rare species are based on recorded findings at Artsdatabanken

 

 


More then thirteen years online

Norwegian mushrooms

Nettstedet vil, så langt det
er mulig, vise mangfoldet
av sopp i norsk natur.

Siden vil oppdateres i
sesongene med nye arter.

Bilder av mindre god
kvalitet vil forbedres
hvis sopparten gjenfinnes.

Det er nå bilder av
1432
ulike arter på
fotosiden


Photos of species


 

  

 

Latest
 

 

Norges sopp- og nyttevekstforbund

Spør om sopp 
(Norsk biologforening)

Artsdatabanken
(Søk etter registrerte arter i Norge)

Arkivprodukter
(For oppbevaring av tørket materiale)

Artsobservasjoner
(Registrer dine funn)

Myco-service


Norway's most extensive
website for genus
Agaricus!

Mycoquebec.org

Mycocharentes
(Med mikrotegninger)

Hymenoscyphus

Bryoparasitic Pezizales

 

Mycenakey of Norway
(Norsk side om hettesopper)

MycoDB
(Fransk soppdatabase)

Boletales
(Om rørsopp)

MycoWeb

Inocybe.org
(Om trevlesopp)

Hebeloma.org
(Om reddiksopp)
 


sopper.no ble første gang publisert 17. august 2010

Mail

Webdesign: Borg kompetanseutvikling (Lagt ned)


sopper.no ble siste gang oppdatert 19. juni 2024